Aankondiging meicollecte

Geef om uw kerk! meicollecte.

De Waterstaatskerk is een kostbare plek. Het is een plek waar we samenkomen om God te ontmoeten, om geïnspireerd te worden en naar elkaar om te zien. Een plek van betekenis voor ons als gemeente maar ook voor onze omgeving en onze stad.

Samen gemeente zijn gaat niet vanzelf. De inzet van alle gemeenteleden is nodig, praktisch en financieel. Daarom vragen we u een aantal keren per jaar om een gift om het kerkelijk werk te steunen. Alleen met steun van iedereen kunnen we alle activiteiten organiseren om een open, toegankelijke en inspirerende gemeente te zijn!

Het eerste verzoek om uw bijdrage was met de actie Kerkbalans aan het begin van het kalenderjaar. Ook in mei ontvangt u een brief met het verzoek om een financiële bijdrage voor het werk in onze gemeente.
Dit jaar willen we ons als gemeente (in het bijzonder) inzetten om een volwaardig open kerk in de stad te worden. Een plek midden in Hengelo, waar iedere dag de deuren open staan. Een oase van rust, ontspanning en harmonie. Of je er nu komt voor de eredienst, een meditatief moment of een concert. Een plek waar iedereen zich direct thuis zal voelen.

We hopen van harte dat u ook nu een gulle bijdrage wilt doen voor een actieve en gastvrije gemeente.
Samen kunnen we onze plannen uitvoeren en werken aan een betekenisvolle plek voor iedereen!

Meicollecte is vervanging van de paascollecte en het jaarlijkse verzoek om bij te dragen aan de Solidariteitskas.

Solidariteitskas: Gemeenten die te weinig financiële middelen hebben om hun idealen en plannen te verwezenlijken, kunnen hier een beroep op doen voor financiële ondersteuning. De Solidariteitskas is een vorm van diaconaat van gemeenten onderling. Het is een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid van iedere gemeente om daar financieel aan bij te dragen. We verwachten dat wij uit de reguliere bijdragen van onze gemeenteleden ook dit jaar onze afdracht aan de Solidariteitskas kunnen doen.

College van kerkrentmeester