Kunstwerken gemaakt in de paasnacht

Al vele jaren wordt er in de Paasnacht op een creatieve
manier omgegaan met verschillende geloofsthema’s, zo
ook de laatste paasnacht. Velen van u heeft al kennis
mogen maken met deze kunstwerken, omdat ze tijdens
de eredienst op 1e paasdag om 10.30 uur zijn vertoond
via de beamer.
De thema’s waaruit gekozen konden worden, kwamen
voort uit de verhalen uit de bijbel nà de opstanding van
Jezus tot aan Pinksteren.
De werken van jeugd en leiding zijn te zien in de kerkzaal.
Daar zijn ze te bewonderen tot en met Pinksteren.
Hiervoor is gekozen om een soort vervolg op de
kruiswegstaties te maken. Na Jezus’ lijden en opstanding
gaat zijn leven en dat van zijn discipelen verder!
Neemt u gerust een kijkje en vraag jongeren om u daarbij
rond te leiden.
Een creatieve groet namens de jeugd en leiding, Arina
Vellinga