Gastvrouw/Gastheer zijn!

Als je ergens op bezoek gaat, is het prettig om je welkom te weten. Een goede verwelkoming is het begin van een prettig samenzijn.

Zo zou je ook het gastvrouw/-heerschap in de Waterstaatskerk kunnen beschouwen. Als de kerkgangers binnenkomen, worden ze welkom geheten en weten ze dat het goed is dat ze gekomen zijn. Een teken van herkenning wordt zeer gewaardeerd.

Even een praatje maken als het zo uitkomt, zijn er vragen dan wordt geprobeerd daar een antwoord op te geven. Ook voor praktische zaken en vragen is het handig dat er een gastvrouw/-heer  beschikbaar is.

Wat ook heel fijn is, dat je langzamerhand heel veel mensen van de andere (voormalige) wijkgemeenten leert kennen. Je hoort nog wel eens in de wandelgangen, dat men nog zijn/haar plaats moet vinden. Een functie als bovengenoemd is een goed handvat om te aarden. Dus het werkt eigenlijk twee kanten op.(dat geldt trouwens ook voor het helpen bij de koffiedienst). Uiteraard moet men de persoonlijke mogelijkheden en situaties hebben om zich hiervoor te kunnen inzetten.

Bij de lunchconcerten of de zondagmiddagconcerten (Stichting Kamermuziek) komen regelmatig mensen van buiten (om het zo te noemen) en dan worden er vaak vragen gesteld over het reilen en zeilen binnen de WSK. Ik vind het dan fijn om met gepaste trots over veel zaken te kunnen vertellen. Of om ze bepaalde informatie te verstrekken d.m.v. Binding of via andere relevante flyers. Soms kom je onverwacht tot meer persoonlijke gesprekken, wat heel waardevol en verrijkend kan zijn.

Ik vind het zinvol om als representant van de WSK te fungeren en zou het fijn vinden als meer mensen door dit berichtje enthousiast of nieuwsgierig worden. We hebben zo dringend versterking nodig.

Zijn er vragen, schroom niet en neem contact op met een van ons team. Je bent van harte welkom!.

Mini Kruijer-Stuifzand (minikruijer@kpnmail.nl)

Tel.: 074 – 243 33 76