Zomerdiensten: zeven zonden in de zomer.

Vanaf zondag 14 juli begint de serie van zeven zomerdiensten, die in onze kerk al een zekere traditie beginnen te worden. Zij hielpen ons in de jaren voorafgaand aan de fusie tot één gemeente om de vreugde te beleven van het samen kerken. Elk jaar kiezen we voor een soort rode draad, een verbindend thema. Uiteraard wel zo gekozen dat elke dienst ook los van de andere gevolgd en begrepen kan worden.

Dit jaar koos het werkteam om de klassieke zeven ‘hoofdzonden’ als thema te kiezen. Al was het alleen al omdat het zo heerlijk ‘bekt’: zeven zonden in de zomer. Maar er is wel een belangrijker reden om deze reeks eens tegen het licht te houden: we vinden het behoorlijk lastig om over de ‘donkere’ kanten van het leven te praten, terwijl die ons leven nu juist diepgravend beïnvloeden, zo niet onderuit halen. Is het niet vanuit jezelf, dan wel door de ander, of vanwege de doorwerking in het maatschappelijk systeem (is de hebzucht b.v. niet een stevige aanjager van wat ‘de markt’ is gaan heten?).

Misschien kan juist de lichtheid van de zomer ons helpen om deze ‘donkere’ tonen van het bestaan weer eens eerlijk en open ter sprake te brengen. Niet met het opgeheven vingertje, maar als bevrijding dat we met alles wat we ‘in huis’ hebben evengoed van harte welkom zijn in Gods liefdevolle ‘opheffen’ van ons leven – in die heerlijke dubbele betekenis van het woord.

De betreffende voorgangers zoeken er zelf de teksten bij die zij ter sprake willen brengen. Alle zomerdiensten beginnen om 10.00 uur en nadien ontmoeten we elkaar telkens bij de koffie (met inachtneming van de zonde van de gulzigheid natuurlijk ….). Oftewel: van harte welkom in de zeven zomervieringen! Namens het werkteam:

Herman Koetsveld