Werkzaamheden aan de Deldenerstraat.

Vanaf 19 augustus wordt gewerkt aan het kruispunt Thiemsbrug t.b.v. ontsluiting van het nieuwe Stadskantoor. Tevens wordt dan begonnen met de reconstructie van de Deldenerstraat tussen Thiemsbrug en Langestraat. Aansluitend wordt de kruising met de Langestraat vernieuwd. De werkzaamheden duren tot eind november.

Gedurende deze werkzaamheden is de Waterstaatskerk per auto alleen bereikbaar via het Mitchamplein.