Beroep ds. Herman Koetsveld

Afgelopen zondag, 25 augustus, heeft onze predikant Herman Koetsveld zijn komende vertrek met de volgende mededeling bekendgemaakt:

‘Afgelopen juni ben ik zestig geworden en binnenkort ben ik 12 jaar werkzaam in onze gemeente. Die beide gegevens bij elkaar opgeteld maakte dat ik in de afgelopen tijd intensief nagedacht heb over mijn positie in de komende jaren. Veel gesprekken met Annemarie en mijn kinderen, en een zeer betrokken meedenken van enkele hele goede vrienden, die ook de kritische vragen durfden te stellen, hielpen mij. Uiteindelijk besloot ik open te staan voor een eventueel nieuw beroep.
Er ontstonden de nodige contacten. Een ervan ging groeien en bloeien. Afgelopen woensdag heeft de kerkenraad van de Westerkerk in Amsterdam besloten mij te willen beroepen. Dat besluit is door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam overgenomen en dus zal op korte termijn dit beroep op mij worden uitgebracht.
Het is een cliché, maar daarmee erg waar, dat ik deze mededeling naar jullie met ‘gemengde gevoelens’ doe. Allereerst ben ik een en al verwondering en ook zo dankbaar dat ik in deze levensfase word geroepen om zo’n nieuwe stap te mogen en te kunnen maken. Maar natuurlijk voel ik, zoals ook velen van u dat zo zullen voelen, de weemoed, de pijn, het schuren van een naderend afscheid.
De komende maanden zullen dus in het teken komen te staan van de overdracht van mijn taken, afronden, loslaten en afscheid nemen. En hoe lastig we dat over en weer misschien ook zullen vinden, ik hoop van harte dat dat een goede tijd mag zijn’.

Vanuit de kerkenraad komt onderstaand bericht:

Er ging een schok door de kerk toen ds. Herman Koetsveld afgelopen zondag, 25 augustus, vertelde dat hij een beroep heeft aangenomen naar Amsterdam.

Dat is te begrijpen: we zitten nog midden in de opbouw en nu moeten we zonder hem verder.

Als gemeente zijn we 2 jaar geleden in de Waterstaatskerk begonnen. Nieuwe initiatieven worden al ontplooid, onder andere door Herman, en we zullen daarmee zeker verder gaan want het werkteam is capabel genoeg.

Maar het weggaan van Herman heeft natuurlijk gevolgen voor onze gemeenschap, de persoon gaat weg en inhoudelijk zal niet alles opgevangen kunnen worden.

De komende periode zal de kerkenraad onderzoeken hoe we de ontstane vacature kunnen gaan opvullen.

We zullen afscheid moeten nemen van Herman. Van hem als gedreven voorganger met veel ideeën en activiteiten, van hem als stimulator van oecumene en zingeving in Hengelo, van hem als mens.

Voor Herman is dit een prachtige, uitdagende nieuwe stap. We gunnen het hem van harte.

Wij wensen Herman en de kerkelijke gemeente in de Westerkerk een zeer vruchtbare tijd toe en Gods zegen.

De kerkenraad.