Gemeentebijeenkomst

Gemeentebijeenkomst. De kerkenraad nodigt u uit voor een gemeente-bijeenkomst over de meerjarenbegroting en de consequenties daarvan voor een te beroepen predikant. Deze bijeenkomst wordt gehouden op maandagavond 28 oktober in de nieuwe zaal van de Waterstaatskerk. Inloop vanaf 19.00 uur, we beginnen om 19.30 uur. Van harte welkom voor deze belangrijke bijeenkomst!