Afscheid Gaatske Braam-Posthumus

Afscheid kerkelijk werker Gaatske Braam-Posthumus. Op vrijdag 20 december wordt door de kerkenraad een afscheidsreceptie georganiseerd voor onze kerkelijk werker Gaatske Braam-Posthumus. De receptie is tussen 15.00 u -17.00 u in de Waterstaatskerk. Wie zou hierbij de helpende hand kunnen/willen bieden ? (catering, opruimen e.d.) Mocht u van de gelegenheid gebruik willen maken om Gaatske toe te spreken, wilt u dat dan voor 15 dec. doorgeven? Bent u niet in de gelegenheid om op 20 dec. aanwezig te zijn, dan kunt u na de eerste dienst op 15 dec., waarin Gaatske voorgaat, haar de hand schudden. Het lijkt ons goed om geld voor haar in te zamelen. Dat geld wil Gaatske schenken als een tegemoetkoming in de kosten voor de koffie op zondag. Maar dat we haar uiteraard niet met lege handen laten gaan is logisch en daarom zal haar ook een afscheidscadeau aangeboden worden vanuit de gemeente. Uw bijdrage voor dat cadeau kunt u geven via de collectebus in de foyer (bij de bloemen en kaarten), of een bedrag overmaken naar IBAN NL95 RABO 0373 7220 79 t.n.v. Prot. Gemeente Hengelo, o.v.v. Afscheidscadeau Gaatske Braam. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij :Leontine v.d. Sluys Veer ( scribaak@pkn-hengelo.nl  tel : 06 54785556), Bert Bril( bertbril@home.nl . tel.: 074 2426653 )