Afscheid kerkmusicus Evan Bogerd

Afscheid kerkmusicus Evan Bogerd. Zoals u weet zal onze kerkmusicus Evan Bogerd ons met ingang van 1 jan. 2020 verlaten. De kerkenraad stelt u in de gelegenheid afscheid van hem te nemen dienst op zondag 22 december na de tweede dienst. Namens de gemeente willen we hem dan ook een cadeau aanbieden. Mocht u van de gelegenheid gebruik willen maken om Evan toe te spreken, wilt u dat dan voor 15 dec. doorgeven. Uw bijdrage voor dat cadeau kunt u geven via de collectebus in de foyer (bij de bloemen en kaarten), of een bedrag overmaken naar IBAN NL95 RABO 0373 7220 79 t.n.v. Prot. Gemeente Hengelo, o.v.v. Afscheidscadeau Evan Bogerd. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij : Leontine v.d. Sluys Veer ( scribaak@pkn-hengelo.nl  tel : 06 54785556), Bert Bril(bertbril@home.nl . tel.: 074 2426653 )