Verhuur Bethelkerk

Zoals u waarschijnlijk al in de media heeft vernomen heeft de Goede Herder Parochie de Bethelkerk gehuurd. De Moeder Theresa geloofsgemeenschap heeft afgelopen kerstavond haar eerste viering in de Bethelkerk gehad. De Moeder Theresa geloofsgemeenschap is ook zeer erkentelijk voor de hulp die zij kregen en nog steeds krijgen van een aantal van onze gemeenteleden. Het is nog steeds de intentie van de Goede Herder Parochie om de Bethelkerk van ons te kopen, maar dit is nog niet zeker en vraagt tijd. Daarom is de Bethelkerk in eerste instantie voor een periode van 6 maanden gehuurd.