AFSPRAKEN BIJWONEN ONLINE DIENSTEN

AFSPRAKEN BIJWONEN ONLINE DIENSTEN IN CORONATIJD

  • Bij binnenkomst wordt u welkom geheten, gevraagd of u gezond bent en verzocht uw handen te desinfecteren.
  • U kunt in de kerkzaal plaats nemen op de stoelen waar kaartjes liggen.
  • Uw jas mee te nemen in de kerkzaal .
  • Na de zegen wordt u verzocht weer te gaan zitten en te wachten op een teken van de koster of  ouderling om de kerkzaal te verlaten.
  • Bij de uitgangen  staan mandjes en schalen voor de collectes
  • Mocht u alsnog een dienst willen bijwonen, dan kunt u zich alsnog  uiterlijk de woensdag ervoor  opgeven via ;

kerkbezoek@waterstaatskerk-hengelo.nl of  tel : 06 843 844 18