Gebruik parkeergarage

Nu de bezoekersaantallen op de zondagen gaan toenemen wil ik eenieder middels dit schrijven er aan herinneren dat, nu de autodienst voor de zondagsdienst ook weer gaat rijden, de parkeergarage bij de zondagsdienst enkel bestemd is voor de auto’s van de autodienst. Deze auto’s hebben een hiervoor bestemde parkeerkaart.

Met vriendelijke groeten,

Esther Ponjée, Coördinerend beheerder.