Herfstmarkt 2022

Al jaren worden er in en rond de Thaborkerk, in oecumenisch verband, een aantal markten georganiseerd. Sinds een paar jaar fungeert de Waterstaatskerk als dependance. De opbrengsten gaan dit jaar naar twee projecten.

All4Free in Twente en het Buddyproject van de gezamenlijke kerken.

All4Free: zet zich in voor de minima en helpt gezinnen die het (tijdelijk) moeilijk hebben. Vaak zitten deze gezinnen nog in een situatie waar wel steun nodig is, maar nog geen beroep gedaan kan worden op instanties, omdat men nog in het voorbereidende proces zit. Om kinderen zo min mogelijk van de moeilijke situatie mee te laten krijgen organiseren ze o.a. verjaardagsfeestjes, maken de traktaties, regelen schoolspullen etc. Verdere informatie vind u op hun website.

Het buddyproject heeft naast mensen die als Buddy willen functioneren, ondersteuning nodig voor  organisatorische zaken zoals: scholing van Buddy’s, het huren van ruimtes om samen te komen en/of sprekers uit te nodigen, het organiseren van maaltijden, het aanvragen van VOG’s (verklaringen omtrent het gedrag) en voor ondersteuning van de onkosten die een buddy maakt als  hij/zij bijv.: samen met trein of bus willen reizen.

Momenteel zijn er ruim 30 Buddy’s actief, maar er staan nog veel wachtenden bij het COA te trappelen om een buddy toegewezen te krijgen.

Zaterdag 24 september is er weer de jaarlijkse Herfstmarkt, er is weer van alles te koop en u kunt elkaar ontmoeten bij een kopje koffie of thee.


Vanaf zondag 4 september liggen de intekenlijsten voor de grote bolchrysanten in de Waterstaatskerk en de Thaborkerk.

De 24e kunt u vanaf 10 uur de bestelde Bolchrysanten afhalen op de locatie die u hebt aangegeven. Via een mailtje naar Betsy Springer; betsyspr@kpnmail.nl of Jack ter Horst jack@postvoormij.nl kunt u ook uw bestelling doorgeven. De prijs van de bolchrysant is ook dit jaar: € 6,00


Noteert u vast: de volgende markt, is de Adventsmarkt op 10 december.