Liedmiddag Zangen van Zoeken en Zien

De nieuwe oecumenische zangbundel “Zangen van Zoeken en Zien” heeft veel bekende  (bv uit het Liedboek voor de kerken)   maar ook veel onbekende nieuwe liederen, soms  meerstemmig. In de oecumenische diensten wordt deze bundel veel gebruikt. Wilt u een middag heerlijk samen zingen?  Op zaterdagmiddag 10 september is er een zangmiddag in de Thaborkerk, waar koorzangers, cantorijzangers en zing-grage kerkgangers van harte welkom zijn. De middag wordt geleid door Brigit Huiskes, dirigent van de cantores en vaste pianiste van de Thaborkerk.  Inloop 13.45 uur zingen van 14.00 tot 16.00 uur incl. koffie  en theepauze. Opgave tot 8 september per mail bij Brigit Huiskes, brigithuis@hotmail.com Bent u/jij koorzanger/es (geweest) dan graag uw stemsoort erbij vermelden.