EXPOSITIE CATHARSIS

Lichamelijke en geestelijke reiniging

WATERSTAATSKERK

26 februari t/m 10 april 2023

Inleiding

Wanneer heb jij de boel bij jezelf opgeschud om verder te kunnen? Moet jij nog iets achterlaten om over een hobbel heen te komen? Wat moeten we samen ‘schoonmaken’ om perspectief op een beter leven te houden?

Of het nu een sessie met een psycholoog, intensieve zelfreflectie of een darmspoeling in het ziekenhuis is: soms moeten fysieke, emotionele of geestelijke blokkades opgeruimd worden om zinvol verder te kunnen leven. Het gaat hier om reiniging of zuivering, de letterlijke betekenis dus van het Griekse woord katharsis.

Binnen de kerk bestaat een rijke traditie van stil staan bij het leven dat je leidt, zeker in de vastentijd, ook wel de veertigdagentijd. De voorbereiding begint op Aswoensdag en eindigt met het Paasfeest. De traditie van volledig vasten is steeds minder in zwang. Maar tijd voor bezinning wordt steeds belangrijker. Beeldende kunst kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren.  Een schilderij, een sculptuur, een mixed media kunstwerk bevraagt je, roept je op tot nadenken. Hoe zorg je voor je lichaam en de natuur? Hoe is je relatie met de ander – dichtbij en veraf? Hoe verhoud jij tot het mysterie in het leven en het hogere? Is ziekte, geweld of de coronaperiode achteraf gezien een louterende ervaring geweest?

Deze en andere vragen resoneren in de kunstwerken van Johan Bruinenberg, Gertie van Nuenen, Paul Hoebee, Gerrie Lulof, Merit de Jong, Hiske Loomans-de Sonnaville, Gonda Steffens, Árpád Szombathelyi, Martha Lucía Inagán, Jannemiek Tukker, Annika Lochtman en Renata de Frankrijker.

De expositie Catharsis staat op de schouders van de gelijknamige virtuele expositie van het Museum voor Hedendaagse Hengelose Kunst (MHHK), al kreeg het iets andere accenten. De drijvende kracht is kunstenaar/vormgever/curator Ricardo Liong-A-Kong. Hij assisteerde de Kunstcommissie van de Waterstaatskerk bij de selectie van de kunstwerken. Catharsis verwondert over de verbeeldingskracht van kunst en zet aan tot reflectie.

Informatie en opgave voor groepen buiten de bezoekuren:

Arent Weevers – Email: a.j.weevers@home.nl of Telefoon: 06 – 40 29 16 19


Programma

Opening

Zondag 26 februari om 12.00 uur door Désanne van Brederode, filosofe en schrijfster, m.m.v. Rosa Berman – violiste en performer. Van Brederode gaat in op het thema van de tentoonstelling. Berman maakt improvisaties op viool n.a.v. de lezing en twee kunstwerken.

Désanne van Brederode is schrijver en filosofe. Ze schrijft boeken en essays waarin ze vaak de tijdsgeest op de snijtafel legt. Over haar werd gezegd: ‘Van Brederode heeft een scherp oog voor modieuze flauwekul en weet precies de juiste toon te treffen om leeg, quasi-kunstzinnig of zweverig gewauwel genadeloos onderuit te halen.’

Bezoek expositie

De expositie is van 26 februari t/m 10 april 2023 van 13.30 – 16.00 uur op woensdag en zaterdag te bezoeken. Er zijn kijkvragen over en achtergrondinformatie van de kunstwerken beschikbaar.

Hoor alles over de kunstwerken van de kunstenaar zelf!

Tijdens de openingsdagen tussen 14.00 – 15.00 uur is bijna altijd een van de kunstenaars aanwezig. Wil je weten wie? Kijk op facebook: www.facebook.com/Waterstaatskerk

Getijdegebed

Maandag, woensdag en vrijdag 8.30 – 8.45 uur is er een moment van contemplatie. Met aansluitend tentoonstellingsbezoek. Zie ook Morgengebed.

Coventrygebed

Elke vrijdag om 12.30 uur gebed voor vrede en verzoening, waaraan door heel Nederland vele kerken en geloofsgemeenschappen meedoen. Met aansluitend tentoonstellingsbezoek. Zie ook Morgengebed.

Studiedag ‘Loutering en rouw’

Zaterdag 1 april 10.00 – 14.30 uur.

Met o.a. sprekers over: Loutering, ziekte en kunst – Árpád Szombathelyi (Kunstenaar); Loutering en rouw bij studenten – Arent Weevers (Theoloog en kunstenaar); Loutering, symbolen en rituelen – Hermien Embsen (Ritueel begeleider en counselor). Met lunch en groepsgesprek.

De studiedag is i.s.m. de ‘7+1’ meetings in de Waterstaatskerk. Aanmelding voor lunch en middagprogramma bij coördinator Rinse Visser, 7plus1@waterstaatskerk-hengelo.nl.

Zie ook Studiedag ‘Loutering en rouw’.

Met dank aan

Met dank aan alle kunstenaars en bruikleengever Erik Kummer voor het ter beschikking stellen van het werk. De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door de Vereniging voor Vrijzinnige Protestanten Hengelo.

Samenwerking

De tentoonstelling Catharsis is een initiatief van de Protestantse Gemeente Hengelo/ Kunstcommissie WSK in samenwerking met medecurator Ricardo Liong-A-Kong.


Meet the Artist

tijdens expositie ‘Catharsis’ t/m 10 april 2023 van 14.00 – 15.00 uur                                                                     

Ga in gesprek met de deelnemende kunstenaars! Over hun bezieling, achtergronden en kunstwerk. Ze zijn aanwezig tijdens de openingsdagen. Hieronder vind je wie wanneer aanwezig is.

 • Woensdag 1 maart: Annika Lochtman
 • Zaterdag 4 maart: Gertie van Nuenen
 • Woensdag 8 maart: Gerrie Lulof
 • Zaterdag 11 maart: Árpád Szombathelyi
 • Woensdag 15 maart: Geen kunstenaar
 • Zaterdag 18 maart: Hiske Loomans-de Sonnaville
 • Woensdag 22 maart: Paul Hoebee
 • Zaterdag 25 maart: Renata de Frankrijker
 • Woensdag 29 maart: Jannemiek Tukker
 • Zaterdag 1 april: Gonda Steffens / ook studiedag ‘Loutering en rouw’
 • Woensdag 5 april: Johan Bruinenberg
 • Zaterdag 8 april: Martha Lucía Inagán
 • Maandag 10 april: wie weet???

Vraag ook aan de suppoosten de map met achtergrondinformatie van de kunstwerken.

Namens de Kunstcommissie

Rinse en Arent