HGG 20 juni

HGG, Alleen na aanmelding; voorbereiding HA. (Heilig Avondmaal). Aanmelding om de dienst bij te wonen via Steffie Brasser – tel. 0541-515178 of via email: sbrasser@kpnplanet.nl