HGG 23 aug

HGG, tijdens deze dienst zal de Heilige Doop worden bediend aan Jesse Andries (Jesse) de Boer. Aanmelden voor deze dienst kan bij Steffie Brasser – tel. 0541-515178 of via e-mail:  sbrasser@kpnplanet.nl