Luthers 31 mei

pastoor Ward Cortvriendt viering samen met de Oud-Katholieke Statie de Goede Week met medewerking cantores van de OKK Statie en met leden van de cantorij Maarten Luther onder leiding van Gerrit Baas.