Thaborkerk 14 februari 2024

Begin van de 40-dagentijd. Voorgangers zijn: Betsy Springer en Angelika Oude Wesselink. M.m.v. de Cantores o.l.v. Brigit Huiskes.

Taíze-vieringen in de veertigdagentijd

Op 14 februari start een nieuwe vastentijd. Bijna ongemerkt sleept het ritme van de dag ons door het leven heen. Daarom is het goed om even uit dat ritme te stappen, even halt te houden, niet 1 dag maar 40 dagen lang.

Misschien kan het ons anders doen kijken, anders doen luisteren, anders gaan doen. Het kan ons helpen even onze eigen verdiensten, ons ík-persoon terzijde te schuiven, om plaats te maken voor dat wat anderen, de Ander – met hoofdletter, betekent in ons leven. Die ander reikt ons de hand en wil ons 40 dagen lang meenemen op weg naar Pasen.

Van harte welkom 14 februari bij het inluiden van de veertigdagentijd in de Thaborkerk. Deze viering begint om 19.00 uur. Daarna is er elke woensdag tot aan Pasen een stilte Taizé viering in de kapel om 19.15 uur.

Namens de werkgroep oecumene

Betsy Springer