Taizé-stilteviering 27 dec 2023

Taizé-stilteviering.

Elke laatste woensdag van de maand van 19.15 tot 19.45 uur is er in de kapel van de Thaborkerk een korte stilteviering. Inloop 19.00 uur. Luisteren naar en zingen van liederen uit Taizé , gelezen teksten en stilte momenten, bij het licht van de Paaskaars. Een moment van inkeer, bezinning en verbondenheid. Iedereen is welkom!

Inlichtingen bij Betsy Springer betsyspr@kpnmail.nl