Thabor 5 nov 2023

en Annet Zoet, pastoraal werker. Oecumenische viering. Willibrordzondag