Vrouw en geloof groep

De groep bestaat uit negen vrouwen. We gebruiken het boekje Bijbelse vrouwen, geschreven door Foekje Dijk theologe, en aanvullende exegese uit andere boeken en tijdschriften.

Info: Janneke Hendriks-Koenderink: jannekehendriks@hetnet.nl