Corona – maatregelen

Als u contact wil in deze tijd

Voor het vragen om of aanbieden van praktische hulp kunt u bellen met:

Corrie van Egmond:                   tel. 074 7858213 of cvanegmond@pkn-hengelo.nl

Voor een luisterend oor of klankbord, bel een van de werkteamleden:

Margriet van der Meulen            tel. 06 15015911 of mvandermeulen@pkn-hengelo.nl

Marije Kooistra:                           tel. 06 83070981 of mkooistra@pkn-hengelo.nl

Hans Wachtmeester                   tel. 074 2567301 of hwachtmeester@pkn-hengelo.nl

Corrie van Egmond:                   tel. 074 7858213 of cvanegmond@pkn-hengelo.nl

of een van de leden van de Pastorale Raad (zie Binding).

Voor vragen of opmerkingen aan de kerkenraad:

Peter Joosse                               tel. 074 2434585 of voorzitterak@pkn-hengelo.nl

Bert Bril                                       tel. 074 2426653 / 06 20218141 of bertbril@home.nl

Leontine van der Sluys Veer      tel. 06 54785556 of scribaak@pkn-hengelo.nl


Mededelingen 26 maart 2020:

Opschorten van activiteiten en diensten

Op 23 maart zijn nieuwe corona-maatregelen afgekondigd. Hierdoor zullen alle activiteiten in de Waterstaatskerk helaas moeten worden opgeschort, waarschijnlijk tot 1 juni 2020. De Stille Week en Pasen zullen we helaas niet met elkaar vieren. Wel worden online kerkdiensten verzorgd, met alleen de meest noodzakelijke mensen.

Online diensten

Door het besluit van de regering op 31 maart om de coronamaatregelen te verlengen van 6 naar 28 april, zullen we zeker tot 28 april alleen online diensten aanbieden. Uiteraard blijven we u zoveel mogelijk informeren via de website en de zondagsbrief.

De online kerkdienst wordt opgenomen en ‘live’ uitgezonden op zondagochtend om 9.00 uur. Vanaf 10.30 a 11.00 kunt u die dienst nogmaals beluisteren vanaf de website. Wij raden u echter aan om de dienst te downloaden en dat bestand dan af te spelen op uw eigen pc of tablet. De diensten zijn te vinden op onze website bij “vieringen” – “vieringen online”. Ook de orde van dienst staat op de website: bij “vieringen” – “Orde van dienst”


26 maart 2020: Klokgelui

26 maart 2020: Bericht vanuit het jeugdwerk

24 maart 2020: Thuisvieren

20 maart 2020: Paasgroet

20 maart 2020: Bericht vanuit het jeugdwerk