Cursus TVG

In Twente wordt al jarenlang de driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden gegeven. Vrijwel alle cursisten die de intensieve cursus volgen en hebben gevolgd zijn daar erg enthousiast over. De groepsgesprekken, het samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen deze cursus als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren.

Op dinsdag 11 september 2018 start een nieuwe groep. De maximale groepgrootte is 15. Er zijn nog paar plekken open. De cursus wordt vanaf september gegeven op de nieuwe locatie: Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18 in Hengelo.

De eerste avond is een introductie- en kennismakingsavond. Op 18 september starten de reguliere lessen en begint ook de 3e-jaars groep. Lestijden: 19.30-20.45 1e lesuur, 20.45-21.00 pauze, 21.00-22.15 2e lesuur. Vanaf 19.00 uur staat er koffie/thee klaar.

De cursus is bestemd voor iedereen die meer wil weten van geloof, kerk en theologie. Eerlijk is eerlijk, het is een stevige cursus. De cursus TVG is als het ware een soort uittreksel van de studie Theologie met kernvakken als Oude en Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer en ethiek, maar ook praktisch-theologische vakken als liturgiek, pastoraat en diaconaat. Daarnaast worden een aantal andere vakken worden onderwezen zoals spiritualiteit, filosofie, contextuele theologie (bijv. feministische theologie, vredestheologie) en overige wereldgodsdiensten (Jodendom, Islam). Per avond wordt les gegeven in 2 vakken.

Ook al wordt de cursus ondersteund door de Protestantse Kerk, het beoogt heel nadrukkelijk een oecumenische cursus te zijn: kerkelijk of niet kerkelijk, protestants of rooms-katholiek of anderszins: iedere geïnteresseerde is van harte welkom!

Per seizoen worden er ongeveer 30 avonden les gegeven, per avond 2 lessen van 5 kwartier. De kosten zijn €220,- per seizoen. Opgave gaat per cursusjaar.