Een tweede nieuw begin

In de vorige Binding hebben we stilgestaan bij het nieuwe begin door de komst van de Heilige Geest met Pinksteren. Die Geest heeft een nieuw begin gemaakt. Aan ons nu de opdracht om die vernieuwing verder vorm te geven.

Hoe : door de liefde en de vreugde en de vrede het allermeest door te geven in de wereld om ons heen, hoe klein die wereld ook is. Dat doet er niet toe. Wij mogen elk een kaarsje zijn , brandend in de nacht. Jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn.

Met andere woorden : Omzien naar elkaar.

Hoe dan ook: één ding is zeker : de vernieuwende kracht van de Geest gaat door! En die Geest laat ons niet alleen!

Geest van hierboven, leer ons dat geloven, hopen liefhebben door uw kracht!

Er lijkt nog een nieuw begin te wachten.

Door de vaccinatie worden steeds meer mensen beschermd tegen het virus. Naar verwachting zal in september een vergaande versoepeling van de maatregelen  doorgang kunnen vinden. Een nieuw begin dus.

Jong en oud zien hier naar uit. Meer bezoek ontvangen, meer op bezoek kunnen gaan. Kinderen en kleinkinderen weer ontmoeten, weer koffiedrinken in de ontmoetingsruimte van verpleeghuizen enz.

Een mooi vooruitzicht. Nog even volhouden!

Goede tijd toegewenst

Bert Bril ( voorzitter Past.Raad )