Ochtendgebed

Een ‘kwartiertje voor God’.

Elke werkdag om 8.30 uur een morgengebed.


Het getijdengebed sluit aan bij de traditie van de oude kerk die nog steeds te vinden is in de kloosters, maar het getijdengebed is feitelijk een nog veel oudere vorm die in tal van culturen en religies gestalte krijgt. Bovendien past het ook naadloos in de wens een open kerk voor heel de stad te zijn. Inhoudelijk is dat ook een bijzondere gedachte: dat de mensen die aan zo’n gebedsmoment meedoen dat als het ware ook voor en soms ook namens anderen doen, voor heel onze stad ook. De opzet is eenvoudig: strikt op tijd begint dit moment met het aansteken van een kaars en stilte, vervolgens met een afwisseling van enkele lezingen en zo mogelijk een lied om dan met een gebed en zegenbede af te sluiten. Al met al duurt het ongeveer een kwartier.