Kerk tijdens Corona


Kerkdiensten
Kerkomroep
Activiteiten
Contact


Kerkdiensten

Aanvangstijd diensten

Sinds zondag 2 mei beginnen de diensten om 9.30 uur.

Tot eind september zal dit de aanvangstijd zijn. Daarna weer om 10 uur.


BIJWONEN ONLINE DIENSTEN per 4 juli

  • Het aantal bezoekers voor het bijwonen van online diensten wordt 65. Dat is voor onze kerk maximaal 65, inclusief kinderen en exclusief medewerkers. Aanmelding sluit bij 60, er zijn 5 reserveplaatsen. Iedereen moet zich persoonlijk  aanmelden, ook de kinderen die mee gaan in de kerkzaal.
  • Aanmelding kan tot uiterlijk vrijdag 19.00 uur en vol is vol:

a    via de website : beginpagina : knop “aanmelden dienst“
b    telefonisch bij:
      Jessica Noltus: 06 18183611
      Bert Bril : 06 20218141 /074 2426653

  • De tweede ambtsdrager verzorgt samen met de gastvrouw/-heer de registratie.
  • Gastvrouw/-heer begeleidt naar de kerkzaal : jassen mee .
  • Kinderen gaan direct naar nevenruimte voor de nevendienst. Na afloop kunnen de ouders de kinderen buiten ophalen.
  • Zingen: aan het eind van de dienst in elk geval het slotlied ‘gewoon’ zingen, aangevuld met eventueel het gezongen Onze Vader.
  • Voorganger geeft voor de zegen aan nog weer te gaan zitten en als de deuren open zijn verlaten we de kerkzaal op afstand.

Namens  de kerkenraad Bert Bril


Voor Uw geldelijke bijdrage: collecte bij kerkdienst Wilt u deze bijdrage betalen met uw mobiel, dan kan dat via de QR-codes in DEZE link.

Gebed van Taizé https://nl-nl.facebook.com/taize/ elke avond om 20.30 uur


Kerkomroep

Kijk op: Kerkomroep.nl om de dienst(en) online te bekijken.

Uitleg Online Kerkdiensten

Later kun je ook op YouTube kijken: kerkdiensten Waterstaatskerk op YouTube


Andere Activiteiten

Ook andere bijeenkomsten in de kerk zijn, binnen de richtlijnen van de landelijke kerk, weer mogelijk. En daar zijn we allemaal heel erg blij en dankbaar voor.
Mocht u een bijeenkomst in de kerk willen organiseren, dan dient u dit vooraf alleen met onze Beheerder te overleggen. Dit was overigens ook vóór de Corona- maatregelen al het geval. De gegevens zijn:

Beheerder Esther Ponjée
Tel: 06 – 81.96.41.33
E-mail: beheerder@waterstaatskerk-hengelo.nl

Ondanks de versoepelingen zijn er nog steeds beperkingen. Onze Beheerder zal er, in opdracht van het CvK en Kerkenraad, op toezien dat de nog steeds geldende maatregelen, waaronder ook de basismaatregelen van afstand houden en mondkapje dragen, worden nageleefd. Wij vertrouwen op uw medewerking en begrip.
Voor degenen die daar in geïnteresseerd zijn: de richtlijnen van de landelijke kerk waarop wij onze maatregelen en de nieuwe versoepelingen baseren, zijn te vinden op www.pkn.nl

Namens de kerkenraad: Wout Voorthuis, voorzitter.


Als u contact wilt in deze tijd

Voor het vragen om of aanbieden van praktische hulp kunt u bellen met:

Corrie van Egmond

tel. 074 7858213

Voor een luisterend oor of klankbord, bel of mail een van de werkteamleden:

Corrie van Egmond

tel. 074 7858213

Margriet van der Meulen

tel. 06 1501 5911

Marije Kooistra

tel. 06 8307 0981

Ds. Hans Wachtmeester

tel. 074 2567301

Ds. Arent Weevers

tel. 06 4029 1619


of één van de leden van de Pastorale Raad (zie Binding. Of website > Pastoraat > Pastorale raad >
organogram).

Voor vragen of opmerkingen aan de kerkenraad:

Leontine van der Sluys Veer

tel. 06 5478 5556

Bert Bril

tel. 074 2426653