Kerk tijdens Corona


Kerkdiensten
Activiteiten
Contact


Coronamaatregelen met ingang van 5 december.

Voor zondag 5 dec. is aanmelden niet nodig. We vragen u nadrukkelijk zich wel te houden aan:

  • De 1.50 m afstand houden, ook bij het verlaten van de kerkzaal.
  • Alleen naast iemand zitten uit hetzelfde gezin.
  • Mondkapje dragen  tijdens het lopen .
  • Handen ontsmetten.

Aanstaande maandag, 6 dec. neemt de kerkenraad een besluit over de adviezen die aangeleverd zijn door de commissie online diensten. Houd u dus volgende week de zondagsbrief en de website in de gaten.

Houd u dus volgende week de zondagsbrief en de website in de gaten.

Namens de kerkenraad : Bert Bril


Kerkdiensten

Aanvangstijd diensten: Per zondag 3 oktober 2021 beginnen de diensten om 10 uur!Online dienst bijwonen:


Collectes: Voor Uw geldelijke bijdrage: collecte bij kerkdienst. Wilt u deze bijdrage betalen met uw mobiel, dan kan dat via de QR-codes in DEZE link.

Gebed van Taizéhttps://nl-nl.facebook.com/taize/ elke avond om 20.30 uur


Andere Activiteiten

Ook andere bijeenkomsten in de kerk zijn, binnen de richtlijnen van de landelijke kerk, weer mogelijk. En daar zijn we allemaal heel erg blij en dankbaar voor.
Mocht u een bijeenkomst in de kerk willen organiseren, dan dient u dit vooraf alleen met onze Beheerder te overleggen. Dit was overigens ook vóór de Corona- maatregelen al het geval. De gegevens zijn:

Beheerder Esther Ponjée
Tel: 06 – 81.96.41.33
E-mail: beheerder@waterstaatskerk-hengelo.nl

Ondanks de versoepelingen zijn er nog steeds beperkingen. Onze Beheerder zal er, in opdracht van het CvK en Kerkenraad, op toezien dat de nog steeds geldende maatregelen, waaronder ook de basismaatregel van afstand houden, wordt nageleefd. Wij vertrouwen op uw medewerking en begrip.
Voor degenen die daar in geïnteresseerd zijn: de richtlijnen van de landelijke kerk waarop wij onze maatregelen en de nieuwe versoepelingen baseren, zijn te vinden op www.pkn.nl

Namens de kerkenraad: Wout Voorthuis, voorzitter.


Als u contact wilt in deze tijd

Voor het vragen om of aanbieden van praktische hulp kunt u bellen met:

Corrie van Egmond

tel. 074 7858213

Voor een luisterend oor of klankbord, bel of mail een van de werkteamleden:

Corrie van Egmond

tel. 074 7858213

Margriet van der Meulen

tel. 06 1501 5911

Marije Kooistra

tel. 06 8307 0981

Ds. Hans Wachtmeester

tel. 074 2567301

Ds. Arent Weevers

tel. 06 4029 1619


of één van de leden van de Pastorale Raad (zie Binding. Of website > Pastoraat > Pastorale raad >
organogram).

Voor vragen of opmerkingen aan de kerkenraad:

Leontine van der Sluys Veer

tel. 06 5478 5556

Bert Bril

tel. 074 2426653