Corona: update 5 februari 2021


Kerkdiensten
Kerkomroep
Activiteiten
Contact


Kerkdiensten

T/m 28 februari alleen online diensten.

U heeft ongetwijfeld gehoord of gelezen dat de regering de ‘lockdown’ verlengd heeft tot 9 februari. Ook wij willen de kans op besmettingen zo klein mogelijk maken en daarom houden wij de deuren van de Waterstaatskerk gesloten tot die dag. De kerkdiensten kunnen daarom alleen online meegemaakt worden. Wat een enorm geluk dat de uitzending van de diensten via internet (en kerkradio) mogelijk is!
Namens de kerkenraad, Peter Joosse

Gezien de adviezen van de landelijke kerk heeft het moderamen besloten de diensten niet alleen online te houden maar ook met een minimaal aantal aanwezigen. Dat betekent: geen zang, geen lector en ook geen jeugdwerker.

Voor Uw geldelijke bijdrage: collecte bij kerkdienst Wilt u deze bijdrage betalen met uw mobiel, dan kan dat via de QR-codes in DEZE link.

Gebed van Taizé https://nl-nl.facebook.com/taize/ elke avond om 20.30 uur


Kerkomroep

Kijk op: Kerkomroep.nl om de dienst(en) online te bekijken.

Uitleg Online Kerkdiensten

Later kun je ook op youtube kijken: kerkdiensten Waterstaatskerk op youtube


Andere Activiteiten

Met spijt hebben we met het ingaan van de lockdown al moeten besluiten dat we de toegang tot onze Waterstaatskerk moeten beperken tot het uiterst noodzakelijke. De Waterstaatskerk is dus niet toegankelijk voor bijeenkomsten, vergaderingen of kerkdiensten. Het betekent ook dat de gesprekken die we gepland hadden voor 25, 26 en 28 januari niet door zullen gaan. We moeten afwachten wanneer dit weer mogelijk zal zijn.
Namens de kerkenraad, Peter Joosse


Als u contact wilt in deze tijd

Voor het vragen om of aanbieden van praktische hulp kunt u bellen met:

Corrie van Egmond

tel. 074 7858213

Voor een luisterend oor of klankbord, bel of mail een van de werkteamleden:

Corrie van Egmond

tel. 074 7858213

Margriet van der Meulen

tel. 06 1501 5911

Marije Kooistra

tel. 06 8307 0981

Ds. Hans Wachtmeester

tel. 074 2567301

Ds. Arent Weevers

tel. 06 4029 1619


of één van de leden van de Pastorale Raad (zie Binding. Of website > Pastoraat > Pastorale raad >
organogram).

Voor vragen of opmerkingen aan de kerkenraad:

Leontine van der Sluys Veer

tel. 06 5478 5556

Sluys Veer

tel. 074 2434585

Bert Bril

tel. 074 2426653