Oecumenische activiteiten

HERFSTMARKT zaterdag 23 september 2023

Zaterdag 23 september wordt de inmiddels traditionele Herfstmarkt georganiseerd in en rond de Thaborkerk en de Waterstaatskerk. In oecumenisch verband wordt deze markt georganiseerd. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor het Noodfonds Hengelo (zie kader).
De hoofdactiviteiten zijn dit jaar in de Thaborkerk. In de Waterstaatskerk is de opzet iets kleinschaliger.

Wat is er te doen?

In zowel de Thaborkerk als in de Waterstaatskerk bent u welkom tussen 9.30 uur en 12.00 uur. Op de markt zijn er vele zaken te koop: Natuurlijk de Bolchrysanten in de diverse kleuren( rood/wit/brui/geel/paars en rose). Daarnaast worden er heideplanten, pompoenen en bloemstukjes aangeboden. In de Thaborkerk treft u ook een streekmarkt. Hier zijn o.a. diverse soorten jam en biologische groenten en fruit te koop.

Verder is er een gezellige ontmoetingsplek ingericht waar koffie en/of thee met eigen gemaakte producten te koop zijn.

In de Waterstaatskerk is de markt wat kleinschaliger van opzet. Geen biologische groenten, wel afhalen van bestelde goederen en bloemstukjes en kan onder het genot van koffie/thee met eventueel wat lekkers er bij worden bijgepraat.

De bolchrysanten kosten dit jaar 6 euro per stuk en in beide kerken is het mogelijk met pin of collectemunten te betalen.

Bestellijsten

In beide kerken komen vanaf eind augustus bestellijsten te liggen voor het bestellen van één en ander. Als u hier gebruik van maakt, geef dan ook aan op welke locatie de producten worden afgehaald.

Per mail kan er worden besteld bij Betsy Springer (betsyspr@kpnmail.nl) of Jack ter Horst (jack@postvoormij.nl)

Helpende handen

Voor de organisatie van de herfstmarkt worden nog enkele vrijwilligers gezocht, die op deze zaterdag ondersteunende taken willen verrichten (denk bijvoorbeeld aan het koffie schenken). Graag melden op het bestelformulier of op genoemde mailadressen.

Aanvullende informatie

In de zondagsbrief en op het prikbord in de Thaborkerk wordt de komende weken aanvullende informatie verstrekt over deze Herfstmarkt.

Andere activiteiten

In de Thaborkerk wordt op 31 oktober weer een oecumenische lunch georganiseerd en op 23 november een stamppotbuffet.

Op 17 september is de start van de vredesweek met een oecumenische viering Hengelo Breed en op 5 november de viering van Willibrordzondag.

Na het succes van 2022 wordt op zaterdagmiddag 9 december de Wintermarkt in de Waterstaatskerk georganiseerd. Een week later, op zaterdag 16 december, is de Adventsmarkt in de Thaborkerk.

NOODFONDS HENGELO:

Soms zijn er mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken en daarvoor niet bij de gemeente of andere instanties (zoals bijvoorbeeld de voedselbank) terecht kunnen. Het Noodfonds Hengelo wil voor deze mensen graag dat steuntje in de rug zijn!
Inwoners van Hengelo en Beckum kunnen een beroep op het noodfonds doen voor eerste levensbehoeften. Die aanvraag verloopt altijd via een hulpverlenende organisatie, bijvoorbeeld Wijkracht.
Het Noodfonds Hengelo is in juni 2018 opgericht vanuit verschillende geloofsgemeenschappen in Hengelo. Diverse kerken en de moskee in Hengelo zijn verenigd in het Diaconaal Platform Hengelo. In dit platform wordt regelmatig gesproken over de vraag hoe de geloofsgemeenschappen midden in de samenleving kunnen staan en inwoners, die het financieel niet zo breed hebben, concreet kunnen helpen.
Het Noodfonds is nadrukkelijk bedoeld voor alle inwoners van Hengelo (ov.) en Beckum, gelovig of niet-gelovig. Het doel van het bestuur is om geld te verkrijgen van alle inwoners, bedrijven, kerkelijke en politieke stromingen. Ook u kunt ons dus concreet helpen om het Noodfonds Hengelo tot een succes te maken!