Oproepen


Oproep buddy

Vanuit het diaconaal platform zijn we al geruime tijd bezig met het opzetten van een buddy systeem voor de bewoners van het COA. Binnenkort zal dit officieel van start gaan. De leiding van het COA geeft aan dat er veel bewoners zijn voor wie deze coronatijd extra bezwaarlijk is. Zij snakken naar contact met een Nederlander die hen enigszins wegwijs maakt in onze samenleving. Het betreft eens per week een contact bv. samen koffie drinken, een telefoontje, appje, of buiten wandelen en zo speels wat uitwisselen over onze cultuur en taal. Omdat van een aantal van de bewoners niet zeker is of zij een verblijfsstatus zullen krijgen  en sommige andere bewoners op enig moment zullen worden overgeplaatst is dit buddy contact tijdelijk, max. 4 maanden.

Wij zijn op zoek naar mensen, jong of oud(er), die graag als buddy/maatje met de bewoners willen optrekken.

Voor nadere info: bel, app of mail met :

Corrie van Egmond, diaconaal werker, tel 0623709104. Email: cvanegmond@waterstaatskerk-hengelo.nl