Oproepen

OPROEP: NAMEN Tweede week in de veertigdagentijd: 7-13 maart: zieken verzorgen.

In de 2e week van de veertigdagen staan de zieken centraal, het bezoeken van zieken is een belangrijke Bijbelse opdracht. Evenals vorig jaar zullen kinderen uit onze gemeente bloemen brengen bij zieken in of buiten onze gemeente. Dit gebeurt op zaterdag 12 maart. Graag horen we van u namen van mensen die ziek zijn, zowel jong als oud,lichamelijk en/of psychisch ziek, zodat we hen bloemen kunnen brengen. U kunt de namen doorgeven vóór vrijdag 4 maart aan:

Marije Kooistra mkooistra@pkn-hengelo.nl tel 06 83070981

Corrie van Egmond cvanegmond@pkn-hengelo.nl tel 06 23709104


OPROEP: GEZOCHT Tweede week in de veertigdagentijd: 7-13 maart: zieken verzorgen.

Ook gaan we deze week op dinsdagmiddag 8 maart patiënten van enkele revalidatieafdelingen in het Borsthuis bezoeken. Twee jaar geleden heeft de kaartgroep hiervoor al mooie kaarten gemaakt die vanwege covid zijn blijven liggen. Nu willen we deze alsnog gaan brengen. We worden om 15.00 uur ontvangen door geestelijk verzorger Egbertina Tessemaker. Zij zal ons introduceren op de verschillende afdelingen, er zal gelegenheid zijn om de bewoners een kaart te geven en hen even te spreken. Het is de bedoeling dat er twee personen per afdeling de kaarten gaan brengen( coronaproof. ) In totaal zijn hiervoor ongeveer 10 bezoekers nodig. Egbertina benadrukte het belang van dit bezoek, vele bewoners kijken uit naar contact. Wilt u hieraan meedoen, meld u aan bij:

Corrie van Egmond cvanegmond@pkn-hengelo.nl tel.074 7858213

Leontine van der Sluys Veer la_weima@hotmail.com tel 06-54785556


Oproep buddy

Vanuit het diaconaal platform zijn we al geruime tijd bezig met het opzetten van een buddy systeem voor de bewoners van het COA. Binnenkort zal dit officieel van start gaan. De leiding van het COA geeft aan dat er veel bewoners zijn voor wie deze coronatijd extra bezwaarlijk is. Zij snakken naar contact met een Nederlander die hen enigszins wegwijs maakt in onze samenleving. Het betreft eens per week een contact bv. samen koffie drinken, een telefoontje, appje, of buiten wandelen en zo speels wat uitwisselen over onze cultuur en taal. Omdat van een aantal van de bewoners niet zeker is of zij een verblijfsstatus zullen krijgen  en sommige andere bewoners op enig moment zullen worden overgeplaatst is dit buddy contact tijdelijk, max. 4 maanden.

Wij zijn op zoek naar mensen, jong of oud(er), die graag als buddy/maatje met de bewoners willen optrekken.

Voor nadere info: bel, app of mail met :

Corrie van Egmond, diaconaal werker, tel 0623709104. Email: cvanegmond@pkn-hengelo.nl