Commissie van Beheer

Het beheer van de WSK is een verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters (CvK) die dat heeft belegd bij de Commissie van Beheer (CvB).

De CvB is verantwoordelijk voor alle afspraken en besluiten die het beheer van de WSK betreffen. De CvB werkt daarvoor binnen een mandaat van het CvK over zaken als budget, gebruiksregels etc. Zaken die buiten het mandaat vallen worden teruggelegd in het CvK. De uitvoering van het beheer wordt namens de CvB verzorgd door de beheerder.

De CvB bestaat uit de volgende personen:

  • Bert Timmerman (kerkrentmeester)
  • Johan de Jong (kerkrentmeester)
  • Jan Hopster (lid)
  • Robert Reinders (lid)
  • Inge Postma (beheerder)