Beheer

GEBRUIK WATERSTAATSKERK: ELKE DAG VAN 8 TOT 22 UUR

De ruimtes van de WSK worden intensief gebruikt door groepen van binnen als buiten de kerk. Elke dag vinden er activiteiten in de WSK plaats. Overdag, ‘s avonds en in de weekenden. Dat was en is het doel: activiteiten in de WSK concentreren. Hoe meer (kerkelijke) activiteiten hoe beter.

Ook verhuur van ruimtes aan derden is belangrijk omdat het noodzakelijk is om kosten en baten in balans te krijgen. Dat betekent dat het soms wat dringen wordt. Dat niet altijd de gewenste ruimtes beschikbaar zijn. Of dat het soms wat anders loopt. Daarom is het nodig dat er goede afspraken rond beheer en gebruik worden gemaakt. In het belang van iedereen.

De verantwoordelijkheid voor het beheer ligt bij het College van Kerkrentmeesters (CvK) die dat heeft belegd bij de Commissie van Beheer (CvB). De uitvoering van het beheer wordt namens de CvB verzorgd door de beheerder.

De volgende afspraken gelden nu:

Wie er allemaal gebruik maken van de WSK kun je zien op Huurders van de WSK.

Voor een actuele agenda van het gebruik in de WSK ga naar Agenda WSK

Informatie over parkeren is te vinden op Parkeren bij de WSK

En van het allergrootste belang om de boel draaiende te houden zijn de vrijwilligers. Wil je daarover meer weten en misschien zelf meehelpen? Kijk op Zonder vrijwilligers kunnen we niet!

Meer weten? Neem dan contact op met de beheerder via beheerder@waterstaatskerk-hengelo.nl of mobiel, zie daarvoor contact.