Predikanten en kerkelijk werkers

Hans Wachtmeester

ds. Hans Wachtmeester hwachtmeester@pkn-hengelo.nl

ds. Arent Weevers

Gaatske Braam

Gaatske Braam

Kerkelijk werker: mw. M. van der Meulen: tel. 06-15.01.59.11

Diaconaal werker: Mw. C. van Egmond: tel. 074-785.82.13

Jeugdwerker: mw. M. Kooistra. Emailadres: mkooistra@pkn-hengelo.nl