Algemeen protocol

Dit protocol beschrijft puntsgewijs de algemene regels die gelden voor het gebruik van de ruimtes in de waterstaatskerk (WSK). Er ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de gebruikers (groepen) om te zorgen dat alles soepel verloopt.

Algemeen

 • Alle gebruik van de ruimtes in de WSK moet afgesproken en afgestemd zijn met de beheerder
 • Gebruikers(groepen) zijn zelfredzaam d.w.z. dat ze zelf zaken regelen die nodig zijn zoals koffie, thee etc. en andere voorzieningen
 • Gebruikers(groepen) laten alle gebruikte ruimtes achter zodat ze zonder extra werk weer beschikbaar zijn voor een volgende gebruiker

Gebruik van vergaderruimtes

 • De ruimtes moeten schoon en opgeruimd achtergelaten worden
 • De indeling van de ruimtes (tafels, stoelen) moet teruggezet worden in de oorspronkelijke opstelling

Gebruik van de foyer, ontmoetingsruimte en/of keuken

 • Binnen de groep is er een verantwoordelijke persoon voor het naleven van dit protocol
 • Na de bijeenkomst dienen tafelbladen van de gebruikte ruimte te worden gereinigd (producten daarvoor bevinden zich in de keuken onder de spoelbakken)
 • Vloeren dienen veegschoon te worden achtergelaten in alle gebruikte ruimtes
 • De keuken dient schoon en opgeruimd te worden achtergelaten, vaatwasser leeg en uitgeschakeld
 • Serviesgoed dient gereinigd weer teruggeplaatst te worden waar dit is weggehaald
 • Goederen (zoals koffiemelk, koekjestrommels, suiker, zoetjes etc. ) dienen weer te worden opgeborgen na gebruik
 • Gebruikte theedoeken en vaatdoeken in de wasmand deponeren

Afsluiten gebouw (indien aan de orde)

 • Het gebouw dient te worden afgesloten bij verlaten van het pand
 • Alle lichten uitschakelen, ook de wc’s checken
 • Deuren dicht en op slot waar nodig.
 • Poort afsluiten.