Jeugdraad

Jeugdwerk 0-12 Jaar

Oppasdienst

Elke zondag zijn er in de laatdienst (10.30 uur) enthousiaste vrijwilligers die tijdens de dienst op de allerkleinsten (0-4 jaar) passen. Leuk om te zien hoe de kinderen daar met elkaar en met de vrijwilligers plezier beleven. Voor nu is de kinderoppas in zaal 009 maar gezien de verbouwingen kan dit het aankomende jaar nog veranderen. Goed om bij binnenkomst aan de gastheer of -vrouw even te vragen waar de oppasruimte is. Tijdens het collectemoment kunt u uw kindje weer ophalen om samen de dienst in de kerk af te sluiten.

Info: evelineboot@gmail.com


Peuter en kleuter vieringen

De nieuwe data voor de peuterkleutervieringen seizoen 2019 – 2020 zijn:

Zondag 8 september
Zondag 3 november
Zondag 1 december
Zondag 12 januari
Zondag 9 februari
Zondag 8 maart

Helaas konden we niet vasthouden aan de 4de zondag in de maand dit jaar dus zijn we uitgekomen op deze data. Noteer ze vast in de agenda. Zo kunnen we in het nieuwe seizoen weer verder met deze leuke en educatieve viering. De viering begint om 16.00 uur en is meestal rond 17.00 uur klaar. Dit is inclusief de knutsel-/ kleurtijd.

Mocht je het leuk vinden om te helpen bij de peuterkleuterviering stuur dan een mailen naar Amanda Wispels – Groeneveld (amandagroeneveld@hotmail.com) . Hulp is altijd welkom of als je een instrument speelt en je wilt een keer mee doen dan horen we het ook graag.

Groetjes,
Leiding Peuterkleuterviering
Sandra Woltersom, Erika van ’t Oever, Heidi Witteveen en Amanda Wispels


Kindernevendienst

Elke zondag is er in de laatdienst (10.30 uur) kindernevendienst. De kinderen zitten dan eerst bij de ouder(s). Na een inleidend gesprekje m.b.t. het thema van deze zondag rondom een Bijbelverhaal, gaan zij samen met de leiding naar de kindernevendienst ruimte om met leeftijdsgenoten met het Bijbelverhaal aan de slag te gaan (vertellend, creatief, interactief, in spelvorm, etc.). Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug in de dienst

Info: Mariëlle Vochteloo mvochteloo@home.nl


Basiscatechese

Naast de kinderdienst wordt er het seizoen door ook basiscatechese gegeven. Dit is voor kinderen van de groepen 6-8. Uitnodigingen hiervoor volgen nog want hierbij is het fijn dat je je hiervoor aanmeldt want maandelijks houden we de ouders even op de hoogte over de thema’s. Per schooljaar komt deze groep zo’n 20 keer bij elkaar. Elk jaar is het de bedoeling om de onderwerpen zo te kiezen dat er in drie jaar tijd aandacht is geweest voor de aspecten van christendom en christen zijn. Zoals de achtergrond over het leven van Jezus, het evangelie, van de Bijbel, de kerkdienst, de christelijke feesten, de christelijke traditie en voorbeelden van christenen door de eeuwen heen. Deze bijeenkomsten zijn net als de kinderdienst onder kerktijd.
Deze groep verzamelt zich om 10.30 uur in zaal 1.11 van de vleugel bij de Waterstaatskerk (Trap op. Eerste verdieping meteen rechtdoor) zodat er meer tijd is voor het onderwerp van die dag. En elk jaar gaan ze aan het eind van het seizoen met elkaar op stap. Meer informatie is er te vinden op: https://waterstaatskerk-hengelo.nl

Bij vragen kan er contact opgenomen worden met:
r.wiemerink@home.nl of jennekevanderhoef@hotmail.com


Jeugdwerk 12- 24 Jaar

Jongerenkerk (12+)

Elke zondag (behalve op de laatste zondag van de maand van september t/m Paasnacht i.v.m. de Hemels gelagvieringen waar de jongeren dan voor genodigd worden) is er jongerenkerk in de laatdienst (10.30 uur). De jongeren komen bij elkaar in de jongerenruimte. Een plek waar allereerst oor is voor levens- en geloofsvragen waar jongeren zelf mee komen. Een plek waar ze zichzelf mogen zijn en waar ze met elkaar op zoek gaan en mogen ontdekken wat geloof te bieden heeft. Tijdens de collecte komen zij voor zover mogelijk weer terug in de kerk. Tijdens de zomervakantie is er ook geen jongerenkerk. Verder worden de jongeren via een app groep op de hoogte gehouden.

Info: hbertelink@pkn-hengelo.nl


Wat is Taizé

Een klein dorpje, op een heuvel, midden in Frankrijk, tussen Dyon en Lyon. Het klooster daar is een ontmoetingsplek geworden voor jongeren uit heel Europa. Het is van huis uit Protestants, en alleen al daarom als kloostergemeenschap uniek. Het werd opgericht in de tweede wereldoorlog door een Zwitserse predikant met een paar vrienden. Sindsdien komen daar in de zomer elke week duizenden jongeren bij elkaar. Uit heel de wereld.

Er worden groepsgesprekken georganiseerd in vele talen. Engels, Duits, Spaans of Frans, alles is mogelijk. Dat gaat met handen en voeten, want de meesten vinden het maar moeilijk, zo’n vreemde taal. Bijzonder zijn daar de dagelijkse gebedsdiensten. Er wordt niet op je in gepraat. Er is juist veel ruimte voor stilte. En prachtige muziek. Sommigen komen alleen al daarvoor.

Taizé 2019

Elk jaar vertrekken we in juli met een grote bus jongeren richting Taizé. Zo ook in 2019, voor een indrukwekkende week. Al die contacten die je er op doet. Heel Europa is daar. Misschien ken je elkaar aan het begin van de week nog niet, aan het eind is het supergezellig. Iedereen van 15 tot 30 jaar mag mee. In 2019 gaan we in de eerste week van de vakantie van het voortgezet onderwijs. We vertrekken in de nacht van zaterdag 13 Juli, en komen een week later op zondag 21 Juli aan het eind van de ochtend weer terug. Dertigplussers zijn welkom als chauffeur of begeleider, tot een maximum aantal en onder voorwaarde dat ze bereid zijn hun eigen auto mee te nemen als dat nodig mocht zijn. Er is voor hen in Taizé overigens een eigen programma, een belevenis op zich.

Info: Hanneke Bertelink, tel 06-21813281 of taize@pkn-hengelo.nl

Kosten

De kosten zijn 170,- euro p.p. Voor 15 tot 17 jarigen (PKN Hengelo) ligt het bedrag iets lager vanwege een sponsoring vanuit een voormalige stichting m.b.t. jeugdwerk.

Info bijeenkomst

De info avond over de Taizé reis zal vrijdag 25 januari zijn om 19.30 uur in de Waterstaatskerk. Bij vragen of extra info kan je mailen naar taize@pkn-hengelo.nl


Dip groepen

Op dinsdagavonden komen er in de Waterstaatskerk veel jongeren bij elkaar. Voor de twee wekelijkse dipgroepen. Een heel seizoen komen ze ongeveer 10 x bij elkaar. De jongsten (12 jaar) beginnen op 9 oktober (19.00 – 19.50) De groep begint meestal wat klein. Er mag gerust een vriend of vriendin mee genomen worden, leuk!

Een week eerder, dinsdag 2 oktober, beginnen de wat oudere jongeren (dip 13-14 jarigen). Deze groep komt van 19.00 -19.50 uur bij elkaar. De 15-16 jarigen komen om 20.00 uur tot 21.00 uur. Ook hier geldt dat vrienden of vriendinnen van harte welkom zijn. Leuk zelfs!

Wat de Dip nu zo gezellig maakt en daardoor ook wel bijzonder? Dat je er op een andere manier met elkaar om gaat. Anders dan op school. Iedereen is welkom. Je hoort er altijd bij, het is er gezellig en het gaat ergens over. Je krijgt er de kans om op je eigen manier wijs te worden. Over jezelf, over de mensen om je heen, over de manier hoe je tegen het leven aan kijkt. En over geloven in God. Dip is een grappige naam. Maar waar staat het nu eigenlijk voor? Di (afkorting van dinsdag) p (is de eerste letter van praten). Want dat wordt er die avond veel gedaan. In gesprek met elkaar. Praten, maar we doen er natuurlijk veel meer. Info: hbertelink@pkn-hengelo.nl


Wop groep

Inmiddels is de Wop groep niet meer weg te denken. Jongeren van 12-16 jaar die bij elkaar komen omdat zij op de dinsdag beslist niet kunnen. Net als bij de dip dus gezellige praatavonden die anders zijn dan anders, en zeker anders dan op school. Het gaat over dingen die echt belangrijk voor je zijn. Dat wat je mee maakt, wat je bezig houdt, waar je vragen over hebt. Over school, vrienden, thuis, de sport… eigenlijk kan het over van alles gaan. En natuurlijk ook over je kijk op het leven. Geloven, niet geloven, hoe zijn je ervaringen? Zoveel wat er deze avonden aan bod komt. Deze bijeenkomsten zijn tweewekelijks en de eerste bijeenkomst is woensdag 10 oktober van 19.00-20.00 uur. Info: hbertelink@pkn-hengelo.nl


Gesprekskringen

Geloven op Schoot

De afgelopen jaren ontstonden er veel ‘geloven op schoot’ groepen. In het voorjaar van 2019 hopen we een nieuwe groep te starten voor jonge ouders met pasgeboren kinderen. Een prachtbijeenkomst om eens met elkaar in gesprek te komen. Over wat het met je doet, een kind te krijgen. Wat je aan je kind wilt meegeven, ook als het gaat om geloven. Maar daarbij dan ook hoe je dat dan aanpakt. Welke ervaring heb je er zelf in en welke mogelijkheden zijn er nog meer? Drie bijeenkomsten, met elk een eigen karakter. Zodra er genoeg aanmeldingen zijn, zoeken we de drie meest geschikte data uit. Ook interesse? Bel 0621813281 of mail hbertelink@pkn-hengelo.nl


18 Plus groep

Overal zitten ze de week door. Studerend op veel plekken in Nederland. En in de weekenden weer naar Hengelo. Maar ze willen elkaar ook ontmoeten en met elkaar in gesprek. Een moment om te reflecteren. Maar hoe dan en wanneer? Op de zondag tijdens een lunch hadden we bedacht. (zondag 4 november 2018, zondag 2 december, zondag 3 februari 2019, zondag 3 maart 2019, zondag 7 april 2019). Na de laatdienst om 12.00 uur komen we bij elkaar in de jongerenruimte van de Waterstaatskerk. Interesse? Bel of mail: hbertelink@pkn-hengelo.nl of 0621813281


25 Plus groep

We nodigen alle 25 plussers uit voor maandelijkse bijeenkomsten op de woensdagavond in de Waterstaatskerk. We starten op woensdag 10 oktober om 20.30 uur. Met boeiende gesprekken over thema’s die vanuit de groep zelf worden aangedragen of werkvormen die ons genoeg uitdagen en verdieping geven m.b.t. de levens- en geloofsvragen die hierdoor opgeroepen worden. In totaal zo’n 6 bijeenkomsten met leeftijdgenoten. Voor nieuwkomers een mooie kans om in te stappen. ( de andere avonden zijn : 7 november, 12 december, 9 januari, 6 februari, 13 maart). Info: hbertelink@pkn-hengelo.nl