Jeugdraad

Jeugdwerk

Hieronder vallen de volgende groepen:
• Kinderoppas
• Peuter- en kleutervieringen
• Kindernevendienst
• Basiscatechese
• Jongerenkerk
• Taizé
• Dip groepen
• Wop groep
• 18+ groep
• Geloven op schoot met doop reünie

Algemene informatie

Voor de jeugd is er voor elke leeftijd van alles te doen en beleven in de Waterstaatskerk. Niet alleen in en rondom de kerkdiensten, maar ook daarbuiten. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zich thuis voelen in onze gemeente en proberen hiervoor een passend aanbod aan activiteiten te bieden. Het jeugdwerk van deze Protestantse Gemeente Hengelo wil bereiken dat jongeren in aanraking komen met de geloofstradities en geloofsverhalen die leven binnen de kerk, op zo’n manier dat jongeren tot een eigen geloofsbeleving en geloofsontwikkeling komen.
Ontmoetingen met de ander en de Ander.


Jeugdwerk 0-12 Jaar

Kinderoppas

Elke zondag zijn er in de laatdienst (10.30 uur) enthousiaste vrijwilligers die tijdens de dienst op de allerkleinsten (0-4 jaar) passen. Leuk om te zien hoe de kinderen daar met elkaar en met de vrijwilligers plezier beleven. De kinderoppas in zaal 009 waar genoeg ruimte is om lekker te spelen. Tijdens het collectemoment kunt u uw kindje weer ophalen om samen de dienst in de kerk af te sluiten en de zegen mee te krijgen.

Info: evelineboot@gmail.com


Peuter- en kleutervieringen

Speciaal voor peuters en kleuters samen met hun ouder en/of opa’s en oma’s is er vanaf september t/m maart elke laatste zondag van de maand een viering. Deze starten om 16.00 uur in de Waterstaatskerk. In de kerkzaal waar we elkaar welkom heten, de grote Paaskaars aansteken, waar we met elkaar naar een prachtig verhaal luisteren a.d.h.v. mooie prenten. Maar ook een plek van ontmoeting en gezellige gesprekjes over deze bijzondere verhalen. Een belevenis op zich. Na afloop van deze korte viering is er gelegenheid om wat te drinken, te spelen of te knutselen.
De viering begint om 16.00 uur en is rond 17.00 uur klaar. Dit is inclusief de knutsel-/ kleurtijd.
Mocht je het leuk vinden om te helpen bij de peuterkleuterviering stuur dan een mailen naar Amanda Wispels – Groeneveld (amandagroeneveld@hotmail.com) . Hulp is altijd welkom of als je een instrument speelt en je wilt een keer mee doen dan horen we het ook graag.

Groetjes,
Leiding Peuterkleuterviering
Sandra Woltersom, Erika van ’t Oever, Heidi Witteveen en Amanda Wispels
Info: Amanda Wispels – Groeneveld amandagroeneveld@hotmail.com / 06-43910680

De nieuwe data voor de peuterkleutervieringen seizoen 2019 – 2020 zijn:
Zondag 8 september
Zondag 3 november
Zondag 1 december
Zondag 12 januari 2020
Zondag 2 februari
Zondag 15 maart

Terugblik:  klik op Peuter & Kleuterviering


Kindernevendienst

Elke zondag is er in de laatdienst (10.30 uur) kindernevendienst. De kinderen zitten dan eerst bij de ouders/verzorgers. Na een inleidend gesprekje m.b.t. het thema van deze zondag rondom een Bijbelverhaal, gaan zij samen met de leiding naar de kindernevendienst ruimte om met leeftijdsgenoten met het Bijbelverhaal aan de slag te gaan (vertellend, creatief, interactief, in spelvorm, etc.). Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug in de dienst om samen met de gemeente de zegen mee te krijgen.

Info: Mariëlle Vochteloo mvochteloo@home.nl

Kind van de Zondag

Elke week is er een Kind van de Zondag, alle kinderen die naar de Kindernevendienst gaan mogen zich hiervoor opgeven en meedraaien. De kinderen die zijn opgegeven worden een week van tevoren gevraagd via de app.
Het Kind van de Zondag mag met de dominee meelopen, voorin de kerk zitten, helpen met collecteren en met het avondmaal een beker of schaal vasthouden. Wil je ook kind van de zondag zijn? Geef je dan op met vermelding van het telefoonnummer van een ouder/verzorger.

Info: Mariëlle Vochteloo mvochteloo@home.nl


Basiscatechese

Naast de kindernevendienst wordt er het seizoen door ook basiscatechese gegeven. Dit is voor kinderen van de groepen 6-8. Uitnodigingen hiervoor volgen nog, want hierbij is het fijn dat je je aanmeldt, want maandelijks houden we de ouders even op de hoogte over de thema’s. Per schooljaar komt deze groep zo’n 20 keer bij elkaar. Elk jaar is het de bedoeling om de onderwerpen zo te kiezen dat er in drie jaar tijd aandacht is geweest voor de aspecten van christendom en christen zijn. Zoals de achtergrond over het leven van Jezus, het evangelie, van de Bijbel, de kerkdienst, de christelijke feesten, de christelijke traditie en voorbeelden van christenen door de eeuwen heen. Deze bijeenkomsten zijn net als de kinderdienst onder kerktijd.
Deze groep verzamelt zich om 10.30 uur in zaal 1.11 van de vleugel bij de Waterstaatskerk (Trap op, eerste verdieping meteen rechtdoor) zodat er meer tijd is voor het onderwerp van die dag. En elk jaar gaan we aan het eind van het seizoen met elkaar op stap.

Bij vragen kan er contact opgenomen worden met:

r.wiemerink@home.nl of jennekevanderhoef@hotmail.com


Jeugdwerk 12- 24 Jaar

Jongerenkerk (12+)

Elke zondag is er jongerenkerk in de laatdienst (10.30 uur). We komen bij elkaar in de jongerenruimte. Het is er verrassend, afwisselend, gezellig en aan het begin van het seizoen een kamp datje niet wilt missen.

Een plek waar allereerst oor is voor levens- en geloofsvragen waar jongeren zelf mee komen. Een plek waar ze zichzelf mogen zijn en waar ze met elkaar op zoek gaan en mogen ontdekken wat geloof te bieden heeft. Tijdens de collecte komen zij voor zover mogelijk weer terug in de kerk om de zegen mee te krijgen. Tijdens de zomervakantie is er ook geen jongerenkerk. Verder worden de jongeren via een app groep op de hoogte gehouden.

Vraag bij binnenkomst even aan de gastdame/heer waar je de jeugdruimte kan vinden.

Info bij jeugdouderlinge Anna Westerbeek: annamarijke1996@live.nl


Wat is Taizé

Een klein dorpje, op een heuvel, midden in Frankrijk, tussen Dyon en Lyon. Het klooster daar is een ontmoetingsplek geworden voor jongeren uit heel Europa. Het is van huis uit Protestants, en alleen al daarom als kloostergemeenschap uniek. Het werd opgericht in de tweede wereldoorlog door een Zwitserse predikant met een paar vrienden. Sindsdien komen daar in de zomer elke week duizenden jongeren bij elkaar. Uit heel de wereld.

Er worden groepsgesprekken georganiseerd in vele talen. Engels, Duits, Spaans of Frans, alles is mogelijk. Dat gaat met handen en voeten, want de meesten vinden het maar moeilijk, zo’n vreemde taal. Bijzonder zijn daar de dagelijkse gebedsdiensten. Er wordt niet op je in gepraat. Er is juist veel ruimte voor stilte. En prachtige muziek. Sommigen komen alleen al daarvoor.

Taizé 2020

Elk jaar vertrekken we in juli met een grote bus jongeren richting Taizé. Zo ook in 2020 voor een indrukwekkende week van 4 t/m 12 juli.
Al die contacten die je er op doet. Heel Europa is daar. Misschien ken je elkaar aan het begin van de week nog niet, aan het eind is het supergezellig. Iedereen van 15 tot 30 jaar mag mee. In 2020 gaan we in de eerste week van de vakantie van het voortgezet onderwijs. We vertrekken in de nacht van zaterdag 4 juli, en komen een week later op zondag 12 juli weer terug. Dertigplussers zijn welkom als chauffeur of begeleider, tot een maximum aantal en onder voorwaarde dat ze bereid zijn hun eigen auto mee te nemen als dat nodig mocht zijn. Er is voor hen in Taizé overigens een eigen programma, een belevenis op zich.
Kosten
De kosten zijn 170,- euro p.p. Voor 15 tot 17 jarigen (PKN Hengelo) ligt het bedrag iets lager vanwege een sponsoring vanuit een voormalige stichting m.b.t. jeugdwerk.
Info bijeenkomst
De info avond over de Taizé reis zal vrijdag 24 januari zijn om 19.30 uur in de Waterstaatskerk. Bij vragen of extra info kan je mailen naar
Hanneke Bertelink hbertelink@pkn-hengelo.nl / taize@pkn-hengelo.nl / 06-21813281

Kosten

De kosten zijn 170,- euro p.p. Voor 15 tot 17 jarigen (PKN Hengelo) ligt het bedrag iets lager vanwege een sponsoring vanuit een voormalige stichting m.b.t. jeugdwerk.

Info bijeenkomst

De info avond over de Taizé reis zal vrijdag 25 januari zijn om 19.30 uur in de Waterstaatskerk. Bij vragen of extra info kan je mailen naar taize@pkn-hengelo.nl


Dip groepen

Op dinsdagavonden komen er in de Waterstaatskerk veel jongeren bij elkaar. Voor de twee wekelijkse dipgroepen.
12-14 jarigen: dinsdag 8 oktober, 19.00 – 19.50 uur
15-17 jarigen: dinsdag 8 oktober, 20.00 – 21.00 uur
De groepen komen tot aan Pasen om de week bij elkaar.

Er mag gerust een vriend of vriendin mee genomen worden, leuk!
Wat de Dip nu zo gezellig maakt en daardoor ook wel bijzonder? Dat je er op een andere manier met elkaar om gaat. Anders dan op school. Iedereen is welkom. Je hoort er altijd bij, het is er gezellig en het gaat ergens over. Je krijgt er de kans om op je eigen manier wijs te worden. Over jezelf, over de mensen om je heen, over de manier hoe je tegen het leven aan kijkt. En over geloven in God. Dip is een grappige naam. Maar waar staat het nu eigenlijk voor? Di (afkorting van dinsdag) p (is de eerste letter van praten). Want dat wordt er die avond veel gedaan. In gesprek met elkaar. Praten, maar we doen er natuurlijk veel meer. De avonden worden begeleid door Erika van ’t Oever , Tim en Hanneke Bertelink.
Info: Hanneke Bertelink  hbertelink@pkn-hengelo.nl / 06-21813281


Wop groep

Inmiddels is de Wop groep niet meer weg te denken. Jongeren van 14-17 jaar die bij elkaar komen omdat zij op de dinsdag beslist niet kunnen. Net als bij de dip dus gezellige praatavonden die anders zijn dan anders, en zeker anders dan op school. Het gaat over dingen die echt belangrijk voor je zijn. Dat wat je mee maakt, wat je bezig houdt, waar je vragen over hebt. Over school, vrienden, thuis, de sport… eigenlijk kan het over van alles gaan. En natuurlijk ook over je kijk op het leven. Geloven, niet geloven, hoe zijn je ervaringen? Zoveel wat er deze avonden aan bod komt. Deze bijeenkomsten zijn tweewekelijks en de eerste bijeenkomst is woensdag 9 oktober van 19.00-20.00 uur.

Info: Marije Kooistra  mkooistra@pkn-hengelo.nl / 06-83070981

18 plus groep

Overal zitten ze de week door. Studerend op veel plekken in Nederland. En in de weekenden weer naar Hengelo. Maar ze willen elkaar ook ontmoeten en met elkaar in gesprek. Een moment om te reflecteren. 2x per jaar komen we bij elkaar. Begin januari 2020 is de eerste keer.

Interesse? Bel of mail: Hanneke Bertelink  hbertelink@pkn-hengelo.nl / 06-2181328


Gesprekskringen

Geloven op Schoot

Deze groep hopen we in het voorjaar van 2020 weer op te kunnen starten. Een gespreksgroep voor ouders over geloofsopvoeding en aanverwante thema’s. Zoals Bijbellezen met kinderen, bidden, normen en waarden doorgeven, naar de kerk? Ook andere thema’s waaraan behoefte is, kunnen worden besproken. De data hiervan worden nog gecommuniceerd.

Doop reünie
Voorafgaand aan de gesprekken organiseren we een doop reünie. Alle ouders en hun kinderen in de leeftijd van 0-8 jaar, die al dan niet gedoopt zijn of nog gedoopt worden, zijn hierbij van harte uitgenodigd! Er wordt een programma georganiseerd voor zowel de ouders als de kinderen.

Om alvast in de agenda te zetten: zaterdag 21 maart 2020, tussen 15-17:30 uur in de Waterstaatskerk

Voor meer informatie en om je op te geven:

mkooistra@pkn-hengelo.nl / 06-83070981