Jeugdraad


Jeugdwerk seizoen 21/22


Jeugdwerk

Hieronder vallen de volgende groepen:
• Kinderoppas
• Peuter- en kleutervieringen
• Creakerk (Nieuw!)
• Kindernevendienst
• Basiscatechese
• Jongerenkerk
• Taizé reis
• Dip-groep
• Wop-groep
• Jeugdwerkactiviteiten
• Geloven op schoot
• 18+ groep
• 20+ groep


Jeugdwerk in de Waterstaatskerk; een thuisplek voor kinderen, jongeren en gezinnen

Voor de jeugd, 0-25 jaar en hun ouders, is er voor elke leeftijd van alles te doen en beleven in de Waterstaatskerk. Onze activiteiten kunnen op alle dagen van de week plaats vinden en ook in en rondom de kerkdienst. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zich thuis voelen in onze gemeente en proberen hiervoor een passend en gevarieerd aanbod aan activiteiten te bieden.

We willen onze kinderen, jongeren en gezinnen midden in de gemeente een thuisplek geven. Een (T)huis midden in de stad waar generaties een vierende, delende, lerende en meelevende gemeente vormen. De Waterstaatskerk is onze thuisplek waar we elkaar en God ontmoeten. Waar de kinderen, jongeren en gezinnen hun eigen geloof kunnen beleven en daarin groeien, door geloofstradities en geloofsverhalen door te geven.

Samen dragen we zorg voor veilig en gezond jeugdwerk. En we houden ons aan de dan geldende corona maatregelen.

Houd voor actuele informatie, wijzigingen en annuleringen de website, facebook en de zondagsbrief in de gaten.

We hebben met en voor ouders een app groep Waterstaatskids waarin we informatie en foto’s delen. En voor jongeren is er de Jongerenkerk app groep.

We hopen op gezellige, gezonde en gezegende ontmoetingen in het nieuwe jeugdwerk seizoen!

Wij hebben er al zin in, jij ook?!

Volg ons op Waterstaatskerk en Jeugd_waterstaatskerk_hengelo

Namens alle jeugdwerkers,
Marije Kooistra
Juli 2021


Jeugdwerk 0-12 Jaar

Kinderoppas

Tijdens de dienst staan er enthousiaste vrijwilligers klaar die op de allerkleinsten (0-4 jaar) willen passen en samen spelen. Kinderen kunnen terecht in de voor hun ingerichte ruimte 009. Met genoeg speelgoed en ruimte om lekker te spelen. Tijdens de coronaperiode kunnen ouders hun kind na de dienst weer ophalen. Normaliter kunnen ouders tijdens het collectemoment hun kindje weer ophalen om samen de dienst in de kerk af te sluiten en de zegen mee te krijgen.

Info bij Eveline Boot: evelineboot@gmail.com


Peuter- en kleutervieringen

Vanaf september 2021 starten we weer met deze speciaal voor peuters en kleuters samen met hun ouder en/of opa’s en oma’s. Iedere maand t/m maart 2022 is er een viering. De viering begint om 16.00 uur in de Waterstaatskerk in de kerkzaal.  Waar we elkaar welkom heten, de grote Paaskaars aansteken, met elkaar luisteren naar een prachtig verhaal a.d.h.v. mooie prenten. Een belevenis op zich. Naast vieren is er ook ruimte voor ontmoeting en gezelligheid met andere ouders.

De vieringen beginnen om 16.00 uur en duren een half uur. Daarna is er tijd om te tekenen, knutselen of te spelen en wat te drinken en te snoepen.
Voor ouders is er dan koffie en thee en gelegenheid tot elkaar, op 1,5 m afstand, te ontmoeten.

Vooraf aanmelden bij Eveline Boot. Komen jullie? Zo ja, dan graag een app bericht naar Eveline. Eveline Boot 06 24522117 evelineboot@gmail.com

Save the date! 2021/2022:
Zondag 10 oktober 2021
Zondag 7 november 2021
Zondag 19 december 2021
Zondag 9  januari 2022
Zondag 6 februari 2022
Zondag 6 maart 2022

Lieve groetjes van de Leiding Peuterkleuterviering
Sandra Woltersom, Erika van ’t Oever, Heidi Witteveen, Eveline Boot, Wietske Postma en Marije Kooistra

Info en aanmelden bij: Eveline Boot 06 24522117 evelineboot@gmail.com


Creakerk

Ontmoetingen met kinderen en andere ouders staan centraal. Rondom muziek, wat te eten, een interactief verhaal, spelelementen en andere creatieve  werkvormen. Weet je WELKOM!
Deze middag worden we met een Bijbels verhaal of thema op verschillende manieren spelenderwijs ‘uitgedaagd’.

Wanneer en waar:
Zondag 15 mei 2022 en zondag 19 juni 2022
van 15.00 tot 17.30 uur in de Waterstaatskerk

Voor wie:

Het hele gezin, kinderen in de basisschoolleeftijd (groep 1 t/m 8) met hun broertjes en of zusjes en
hun ouders, opa’s, oma’s en andere enthousiastelingen, zoals vrienden of andere bekenden.
Voor de allerkleinsten  (0-2 jaar) is er oppas aanwezig

Meer info volgt t.z.t.!

Namens de creawerkgroep,
Marije Kooistra
mkooistra@pkn-hengelo.nl


Kindernevendienst groep 1 t/m 8

Elke zondag is voor kinderen een eigen kindernevendienst. De kinderen komen mee naar de dienst. Na een inleidend gesprekje of Bijbelverhaal van deze zondag, nemen zij het Licht mee en gaan zij samen met de leiding naar de kindernevendienst ruimte. We hebben een groep jongsten (gr 1 t/m 4) en oudsten (gr 5 t/m 8). Om daar met leeftijdsgenoten met het Bijbelverhaal aan de slag te gaan (vertellend, creatief, interactief, in spelvorm, etc.). Tijdens de coronaperiode komen leiding en kinderen na afloop naar het kerkplein. Normaliter komen de kinderen tijdens de collecte weer terug in de dienst om samen met de gemeente de zegen mee te krijgen.

Info: Yvonne Timmer janenyvonnetimmer@hotmail.com

 


Kind van de Zondag

Elke week is er een Kind van de Zondag, alle kinderen die naar de Kindernevendienst gaan mogen zich hiervoor opgeven en meedraaien. De kinderen die zijn opgegeven worden een week van tevoren gevraagd via de groepsapp.

Het Kind van de Zondag komt samen met de voorganger binnen. Je mag helpen de kaarsen aan te steken, helpen met collecteren en met het avondmaal een beker of schaal vasthouden. Wil je ook kind van de zondag zijn? Geef je dan op met vermelding van het telefoonnummer van een ouder/verzorger.

Info: Mariëlle Menzen
m.menzen74@gmail.com of 06-24180328


Basiscatechese

Naast de kindernevendienst geven we door het seizoen ook basiscatechese. Dit is voor kinderen van de groepen 6-8. Per schooljaar komt deze groep zo’n 10 keer bij elkaar. We maken gebruik van JOP Basics. Tijdens de bijeenkomsten verdiepen we ons op een leuke en eigentijdse manier in thema’s van het christelijk geloof. In drie jaar tijd besteden we aandacht aan verschillende aspecten. Zoals de achtergrond over het leven van Jezus, het evangelie, achtergronden van de Bijbel, de kerkdienst, de christelijke feesten, de christelijke traditie en voorbeelden van christenen door de eeuwen heen.

Deze bijeenkomsten zijn net als de kinderdienst onder kerktijd. Deze groep verzamelt zich om 09:30 uur in zaal 2.08 of 2.07 van de vleugel bij de Waterstaatskerk (Trap op, eerste verdieping meteen linksaf) zodat er meer tijd is voor het onderwerp van die dag. En elk jaar gaan we aan het eind van het seizoen met elkaar op stap. Zie de jaarkalender voor de data.

Aanmelden of heb je vragen: r.wiemerink@home.nl


Jeugdwerk 12- 24 Jaar

Jongerenkerk (12+)

Iedere zondag is er jongerenkerk voor jongeren vanaf 12 jaar tijdens de kerkdienst om 10uur.
Het is er verrassend, afwisselend en gezellig. Voor of na de viering kun je met elkaar een potje poolen.

De Jongerenkerk is een ontmoetingsplek en eigen viering met leeftijdsgenoten. Aan de hand van een thema, Bijbeltekst, muziek of film gaan we in gesprek en/of doen een spel of activiteit. Aan het begin steken we onze kaars aan. Als teken van verbondenheid met elkaar, met de Ander, met gemeenteleden. Er is ruimte voor levens- en geloofsvragen waar jongeren zelf mee komen. Een plek waar ze zichzelf mogen zijn en waar ze met elkaar op zoek gaan en mogen ontdekken wat geloof te bieden heeft. Normaliter komen wij tijdens de collecte weer terug in de kerk om de zegen mee te krijgen. Via een app groep wordt je op de hoogte gehouden.

We komen samen in de Jongerenruimte of Ontmoetingsruimte.

Info bij jeugdouderlinge Anna Westerbeek: annamarijke1996@live.nl


Jeugwerkactiviteiten

Gedurende het jaar organiseren we ook allerlei leuke en gezellige activiteiten voor en door jongeren. zoals het jaarlijkse Kamp, Nieuwjaarsfeest, Sirkelslag in februari en (bijna) maandelijkse spelletjesavonden. Houd hiervoor de mail, app, Insta en Binding in de gaten.

Volg ons op Insta: Jeugd_waterstaatskerk_hengelo

Info bij:  Jeugdouderlinge Anna Westerbeek annamarijke1996@live.nl

  

Wat is Taizé?

Een klein dorpje, op een heuvel, midden in Frankrijk, tussen Dyon en Lyon. Het klooster daar is een ontmoetingsplek geworden voor jongeren uit heel Europa. Het is van huis uit Protestants, en alleen al daarom als kloostergemeenschap uniek. Het werd opgericht in de tweede wereldoorlog door een Zwitserse predikant met een paar vrienden. Sindsdien komen daar in de zomer elke week duizenden jongeren bij elkaar. Uit heel de wereld.

Er worden groepsgesprekken georganiseerd in vele talen. Engels, Duits, Spaans of Frans, alles is mogelijk. Dat gaat met handen en voeten, want de meesten vinden het maar moeilijk, zo’n vreemde taal. Bijzonder zijn daar de dagelijkse gebedsdiensten. Er wordt niet op je in gepraat. Er is juist veel ruimte voor stilte. En prachtige muziek. Sommigen komen alleen al daarvoor. Al die contacten die je erop doet. Heel Europa is daar. Misschien ken je elkaar aan het begin van de week nog niet, aan het eind is het supergezellig. Iedereen van 15 tot 30 jaar mag mee.

We vertrekken 17 juli 2022 weer voor een week richting Taizé, dus van 17-24 juli 2022.

Meer info en aanmelden: hannekecaron8@gmail.com


Praatgroepen 12-18 jaar

Dip-groep

Wat is DIP?
Di (afkorting van dinsdag) p (is de eerste letter van praten).

Deze vaste groep komt tweewekelijks bij elkaar.
We starten weer dinsdag 12 oktober, 19.00 – 19.50 uur

Er mag gerust een vriend of vriendin mee genomen worden, leuk!

Wat de DIP nu zo gezellig maakt en daardoor ook wel bijzonder? Dat je er op een andere manier met elkaar om gaat. Anders dan op school. Iedereen is welkom. Je hoort er altijd bij, het is er gezellig en het gaat ergens over. Je krijgt er de kans om op je eigen manier wijs te worden. Over jezelf, over de mensen om je heen, over de manier hoe je tegen het leven aan kijkt. En over geloven in God. Dip is een grappige naam. Maar waar staat het nu eigenlijk voor? Want dat wordt er die avond veel gedaan. In gesprek met elkaar. Praten, maar we doen er natuurlijk veel meer. De avonden worden begeleid door Tim Bertelink en Hanneke Caron.

Info: Hanneke Caron
hannekecaron8@gmail.com

 


Wop-groep

Wat is een WOP groep?
Woensdagavond Praatgroep voor jongeren. Kom je ook? Je mag gerust een vriend of vriendin meenemen.

  • WOP groep 12-14 jarigen start op Woensdag 13 oktober 19-19:50uur
  • WOP groep 15/16+ jarigen: 13 oktober 20-21:00uur

Ongeveer 8- 10 x per seizoen, elke twee weken.

Jongeren tussen de 12-18 jaar die met leeftijdsgenoten bij elkaar komen op de woensdag. En ook dit seizoen willen ze graag weer bij elkaar komen. Net als bij de dip dus gezellige praatavonden die anders zijn dan anders, en zeker anders dan op school. Het gaat over dingen die echt belangrijk voor je zijn. Dat wat je meemaakt, wat je bezig houdt, waar je vragen over hebt. Over school, vrienden, thuis, de sport, geloof en kerk… eigenlijk kan het over van alles gaan. En natuurlijk ook over je kijk op het leven. Geloven, niet geloven, hoe zijn je ervaringen? Zoveel wat er deze avonden aan bod komt.

De avonden worden dit seizoen begeleid door jeugdwerker Marije Kooistra en jeugdouderling Anna Westerbeek.

Info en aanmelden bij: Marije Kooistra mkooistra@pkn-hengelo.nl of 06-83070981

 


Gespreks/ontmoetings kringen

18 plus groep

Ben je 18jaar of student? Dan bieden wij je graag een gezellige avond of middag waarop je leeftijdsgenoten kunt ontmoeten en spreken onder het genot van een hapje en drankje. Mooi moment om te reflecteren en ervaringen uit te wisselen.

Info en aanmelden bij jeugdouderlinge Anna Westerbeek annamarijke1996@live.nl of jeugdwerker Marije Kooistra

Zinspiratie voor 20+

 Lijkt het je leuk om leeftijdsgenoten te ontmoeten en met elkaar te spreken over jouw zinspiratie (inspratie en zingeving, geloof) en actualiteit.

Lijkt dit je wat?

Info en aanmelden bij: Marije Kooistra. 06-83070981/ mkooistra@pkn-hengelo.nl


Geloven op Schoot

Gespreksgroep voor (jonge)ouders: Geloven op schoot

Afgelopen seizoen is de Geloven op schoot groep met 9 betrokken ouders van start gegaan. 4 online avonden waar we met elkaar spraken over ons geloof en hoe we dit aan onze kinderen kunnen doorgeven.

Ook dit seizoen bieden we de ouders gespreksgroep weer aan. Welkom om mee te praten. Samen bepalen we welke gespreksthema’s rondom geloofsopvoeding en geloof in het gezin aan bod komen. Bijvoorbeeld hoe je om kunt met moeilijke geloofsvragen van kinderen? Welke Kinderbijbels je kunt gebruiken. En zo nog veel meer.
 Ook andere thema’s waaraan behoefte is, kunnen worden besproken.

Save the date! Data: 20 april, 11 mei, 1 juni (en evt. 22juni) 2022 om 20uur in de Waterstaatskerk

Avonden zijn onder leiding van Jeugdwerker Marije Kooistra
mkooistra@pkn-hengelo.nl of 06-83070981

Opvoeden vraagt
De kracht van Samson,
De wijsheid van Salomo,
Het geduld van Job,
Het geloof van Abraham,
Het inzicht van Daniël,
En de moed van David.