Jeugdraad


Gezocht: muzikanten voor kerstavond 2023. Gelegenheidsband. alle leeftijden welkom!Kinderen

 • Kinderoppas 0-4 jr
 • Peuter- en kleutervieringen
 • Creakerk ( Nieuw!)
 • Kindernevendienst
 • Basiscatechese

Jongeren

 • Jongerenkerk
 • Taizé reis
 • Dip- groep
 • Wop- groep
 • Jeugdactiviteiten
 • Jongeren Friday Night Club Night (FNRN)

(Jong) volwassenen

 • Geloven op schoot
 • 18+ groep Meet en Eat
 • 30+ groep

Jeugdwerk in de Waterstaatskerk; een thuisplek voor kinderen, jongeren en gezinnen
Voor de jeugd, 0-25 jaar en hun ouders, is er voor elke leeftijd van alles te doen en beleven in de Waterstaatskerk. Onze activiteiten kunnen op alle dagen van de week plaats vinden en ook in en rondom de kerkdienst. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zich thuis voelen in onze gemeente en proberen hiervoor een passend en gevarieerd aanbod aan activiteiten te bieden.

We willen onze kinderen, jongeren en gezinnen midden in de gemeente een thuisplek geven.
Een (T)huis midden in de stad waar generaties een vierende, delende, lerende en meelevende gemeente vormen. De Waterstaatskerk is onze thuisplek waar we elkaar en God ontmoeten. Waar de kinderen, jongeren en gezinnen hun eigen geloof kunnen beleven en daarin groeien, door geloofstradities en geloofsverhalen door te geven.

Appgroepen

We hebben met en voor ouders een appgroep Waterstaatskids waarin we informatie en foto’s delen. En voor jongeren is er de Jongerenkerk appgroep. Houd voor actuele informatie, wijzigingen en annuleringen de website, facebook en de zondagsbrief in de gaten.

We hopen op gezellige, gezonde en gezegende ontmoetingen in het nieuwe jeugdwerk seizoen! Wij hebben er al zin in, jij ook?!

Volg ons op Waterstaatskerk en Jeugd_waterstaatskerk_hengelo

Namens alle jeugdwerkers,

Marije Kooistra

Jeugdwerker voor kinderen, jongeren en gezinnen 06-83070981 mkooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl

 


Jeugdwerk 0-12 Jaar

Kinderoppas

Tijdens de dienst staan er enthousiaste vrijwilligers klaar die op de allerkleinsten (0-4 jaar) willen passen en samen spelen. Kinderen kunnen terecht in de voor hun ingerichte ruimte 009. Met genoeg speelgoed en ruimte om lekker te spelen. Tijdens de coronaperiode kunnen ouders hun kind na de dienst weer ophalen. Normaliter kunnen ouders tijdens het collectemoment hun kindje weer ophalen om samen de dienst in de kerk af te sluiten en de zegen mee te krijgen.

Jeugdwerk jaarkalender

Op de jeugdwerkjaarkalender staat vermeld wanneer er oppas is. In de schoolvakanties is er niet iedere week oppas.

Info bij Alieke Timmer: alieketimmer@hotmail.nl

 


 

Creakerk

Creakerk is kerk-zijn, maar dan anders!

Samen vieren en elkaar ontmoeten.

Jong samen met ouder(s) maar dan anders.

Creakerk is DOE- kerk. Crea staat voor Creatieve en Actieve werkvormen.

Dus: Uit je luie stoel, aan de slag! Rondom muziek, wat te eten, een interactief verhaal, spelelementen en andere creatieve werkvormen.

Voor iedereen met jonge kinderen
Ontdek met ons mee: we maken er een leuke, leerzame en gezellige middag van.
Iedereen met jonge kinderen (t/m 12 jaar) is van harte welkom, zeker ook als je de Waterstaatskerk nog niet zo goed kent.
Grootouders met kleinkinderen, buren, vriendjes en vriendinnetje zijn ook van harte welkom.

Een Bijbels verhaal of thema staat centraal deze middag.

 We gaan aan de hand van allerlei creatieve vormen ontdekken wat het verhaal van toen in het hier & nu betekent. 

De middag sluiten we af met een gezamenlijke maaltijd.

Weet je WELKOM!

Voor wie:

Het HELE GEZIN met kinderen in de basisschoolleeftijd (groep 1 t/m 8) met hun broertjes en of zusjes en ouders, opa’s, oma’s en andere enthousiastelingen, zoals vrienden of andere bekenden.

Er is, als je dat prettig vindt – oppas voor de allerkleinsten

Aanmelden
We sluiten af met een gezamenlijke maaltijd en met het oog daarop vinden we het fijn als je je van te voren aanmeld.
We vragen een kleine bijdrage voor de gezamenlijke maaltijd.

Het Creakerk team: Amanda, Heidi, Sandra, Tracy, Wietske en Marije Kooistra
mkooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl / 06 83070981

 


Kindernevendienst groep 1 t/m 8

Elke zondag is voor kinderen een eigen ‘dienst’ parallel aan de eredienst. De kinderen beginnen samen met de gemeente de dienst in de kerkzaal.

Na een inleidend gesprekje of Bijbelverhaal van deze zondag, nemen zij het Licht mee en gaan zij samen met de leiding naar de kindernevendienst ruimte.

We hebben een groep jongsten (gr 1 t/m 4) en oudsten (gr 5 t/m 8).
Om daar met leeftijdsgenoten met het Bijbelverhaal aan de slag te gaan (vertellend, creatief, interactief, in spelvorm, etc.). Normaliter komen de kinderen tijdens de collecte weer terug in de dienst om samen met de gemeente de zegen mee te krijgen.

Info: Yvonne Timmer janenyvonnetimmer@hotmail.com

 


Kind van de Zondag

Het Kind van de Zondag komt samen met de voorganger binnen. Je mag helpen de kaarsen aan te steken, helpen met collecteren en met het avondmaal een beker of schaal vasthouden.
Wil je ook kind van de zondag zijn? Geef je dan op met vermelding van het telefoonnummer van een ouder/verzorger.

Alle kinderen die naar de Kindernevendienst gaan mogen zich hiervoor opgeven en meedraaien.

 

Basiscatechese

Naast de kindernevendienst geven we door het seizoen ook basiscatechese. Dit is voor kinderen van de groepen 6-8. Per schooljaar komt deze groep zo’n 12 keer bij elkaar. We maken gebruik van JOP Basics. Tijdens de bijeenkomsten verdiepen we ons op een leuke en eigentijdse manier in thema’s van het christelijk geloof. In drie jaar tijd besteden we aandacht aan verschillende aspecten. Zoals de achtergrond over het leven van Jezus, het evangelie, achtergronden van de Bijbel, de kerkdienst, de christelijke feesten, de christelijke traditie en voorbeelden van christenen door de eeuwen heen.

Deze bijeenkomsten zijn net als de kinderdienst onder kerktijd. Deze groep verzamelt zich om 10.00 uur in onze gezellige ruimte 2.07 (Trap op, tweede verdieping meteen linksaf) zodat er meer tijd is voor het onderwerp van die dag.

Uitje
Elk jaar gaan we aan het eind van het seizoen met elkaar op stap. Zie de jaarkalender voor de data.

Aanmelden of heb je vragen: Esther Wiemerink r.wiemerink@home.nl

 


Jongerenkerk (12+)

Iedere zondag is er jongerenkerk voor jongeren vanaf 12 jaar tijdens de kerkdienst om 10uur.
Het is er verrassend, afwisselend en gezellig. Voor of na de viering kun je met elkaar een potje poolen of darten.

De Jongerenkerk is een ontmoetingsplek en eigen viering met leeftijdsgenoten. Aan de hand van een thema, Bijbeltekst, muziek of film gaan we in gesprek en/of doen een spel of activiteit. Aan het begin steken we onze kaars aan. Als teken van verbondenheid met elkaar, met de Ander, met gemeenteleden. Er is ruimte voor levens- en geloofsvragen waar jongeren zelf mee komen. Een plek waar ze zichzelf mogen zijn en waar ze met elkaar op zoek gaan en mogen ontdekken wat geloof te bieden heeft. Normaliter komen wij tijdens de collecte weer terug in de kerk om de zegen mee te krijgen. Via een app groep wordt je op de hoogte gehouden.

We komen samen in de Jongerenruimte.

Info bij jeugdouderling Anna Westerbeek: annamarijke1996@live.nl

 


Jeugwerkactiviteiten

Iedere 3e vrijdag van de maand is het Friday Night club Night!

Jongeren van 12 jaar e.o zijn van harte welkom! Een gezellige avond met elkaar. Chillen, spelletjes doen, thema feestjes.

Waar en wanneer?
19uur tot +/- 23uur.
Vanaf 21 oktober 2022
In de jeugdruimte

Door het jaar heen organiseren we ook allerlei leuke en gezellige activiteiten voor en door jongeren.

Zoals:

 • het jaarlijkse Jongeren Kamp 16 t/m 18september
 • Nieuwjaarsfeest
 • De Passion kijken 6 april 2023
 • Paasnacht(lang) waken 8 april 2023

 

Houd de mail, app, Insta en Binding in de gaten voor meer nieuws over activiteiten.

Volg ons op Insta: Jeugd_waterstaatskerk_hengelo

Info bij:  Jeugdouderlinge Anna Westerbeek annamarijke1996@live.nl

 


23 februari: Infoavond Taizéreis 2023 

Het gaat deze zomer weer gebeuren: met een groep jongeren vanuit Hengelo een week naar Taizé in Frankrijk. Leuk om te zien hoe een aantal jongeren die er nog nooit zijn geweest, het er ook maar eens op te wagen en mee te gaan. Ze horen zulke mooie verhalen van anderen die er al eens waren. Voor hen, en voor iedereen die wel eens wat meer wil weten, is er op donderdag 23 februari een extra ingelaste info avond. Om 19.30 uur, in de Waterstaatskerk. Kom !

Hier alvast wat eerste info:

Een klein dorpje, op een heuvel, midden in Frankrijk, tussen Dyon en Lyon. Het klooster daar is een ontmoetingsplek geworden voor jongeren uit heel Europa. Het is van huis uit Protestants, en alleen al daarom als kloostergemeenschap uniek. Het werd opgericht in de tweede wereldoorlog door een Zwitserse predikant met een paar vrienden. Sindsdien komen daar in de zomer elke week duizenden jongeren bij elkaar. Uit heel de wereld.

Er worden groepsgesprekken georganiseerd in vele talen. Engels, Duits, Spaans of Frans, alles is mogelijk. Dat gaat met handen en voeten, want de meesten vinden het maar moeilijk, zo’n vreemde taal. Bijzonder zijn daar de dagelijkse gebedsdiensten. Er wordt niet op je in gepraat. Er is juist veel ruimte voor stilte. En prachtige muziek. Sommigen komen alleen al daarvoor. Al die contacten die je erop doet. Heel Europa is daar. Misschien ken je elkaar aan het begin van de week nog niet, aan het eind is het supergezellig. Iedereen van 15 tot 30 jaar mag mee.

De reis kost € 175, alles inbegrepen. Wil je graag mee, maar lukt het je niet omdat die prijs te hoog voor je is? Neem dan vooral contact met ons op, samen vinden we altijd wel een oplossing.

Taizé reis 23-30 juli 2023

Meer info en aanmelden hannekecaron8@gmail.com

 


Praatgroepen 12-18 jaar

Dip-groep

Wat is DIP?
Di (afkorting van dinsdag) p (is de eerste letter van praten).

Deze vaste groep komt tweewekelijks bij elkaar.
We starten weer dinsdag 19.00 – 19.50 uur in de jeugdruimte.

Er mag gerust een vriend of vriendin mee genomen worden, leuk!

Wat de DIP nu zo gezellig maakt en daardoor ook wel bijzonder? Dat je er op een andere manier met elkaar om gaat. Anders dan op school. Iedereen is welkom. Je hoort er altijd bij, het is er gezellig en het gaat ergens over. Je krijgt er de kans om op je eigen manier wijs te worden. Over jezelf, over de mensen om je heen, over de manier hoe je tegen het leven aan kijkt. En over geloven in God. Dip is een grappige naam. Maar waar staat het nu eigenlijk voor? Want dat wordt er die avond veel gedaan. In gesprek met elkaar. Praten, maar we doen er natuurlijk veel meer. De avonden worden begeleid door Tim Bertelink en Hanneke Caron.

Info: Hanneke Caron
hannekecaron8@gmail.com

 


Wop-groep

Wat is een WOP groep?
Woensdagavond Praatgroep- en poolen. Een gezellige praatgroep voor jongeren. Kom je ook? Je mag gerust een vriend of vriendin meenemen.

 • Voor wie? Jongeren 12-15 jaar
 • Hoe vaak? elke twee weken.
 • Wanneer? 28-09-2022, 12-10, 26-10, 9-11, 23-11- 2022
  en 8-2, 22-2, 8-3, 22-3-2023
 • Waar? In de Jongerenruimte.
 • Hoe laat: Inloop v.a. 19:15 uur, we beginnen 19:30- 20:25uur

Jongeren tussen de 12-18 jaar die met leeftijdsgenoten bij elkaar komen op de woensdag. En ook dit seizoen willen ze graag weer bij elkaar komen. Net als bij de dip dus gezellige praatavonden die anders zijn dan anders, en zeker anders dan op school. Het gaat over dingen die echt belangrijk voor je zijn. Dat wat je meemaakt, wat je bezig houdt, waar je vragen over hebt. Over school, vrienden, thuis, de sport, geloof en kerk… eigenlijk kan het over van alles gaan. En natuurlijk ook over je kijk op het leven. Geloven, niet geloven, hoe zijn je ervaringen? Zoveel wat er deze avonden aan bod komt.

De avonden worden dit seizoen begeleid door jeugdwerker Marije Kooistra.

Info en aanmelden bij: Marije Kooistra mkooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl of 06-83070981

 


Gespreks/ontmoetingskringen jongvolwassenen

18 plus Meet en Eat

Ben je 18jaar of ouder? Dan bieden wij je graag een gezellige avond of middag waarop je leeftijdsgenoten kunt ontmoeten en spreken onder het genot van een eenvoudige maaltijd die door deelnemers zelf wordt gekookt. Een mooi moment om elkaar te ontmoeten, te reflecteren en ervaringen uit te wisselen.

 • Waar? In de ontmoetingsruimte van de Waterstaatskerk
 • Wanneer? Elke EERSTE ZONDAG van de maand (4-9, 2-10 , 06-11-2022 en v.a 9-01-2023)
 • Hoe laat? 17:00-19:30uur

Info en aanmelden bij: Marije Kooistra mkooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl of 06-83070981

 


Belijdenis.

Lijkt het je leuk om leeftijdsgenoten te ontmoeten en met elkaar te spreken over jouw zinspiratie (inspratie en zingeving, geloof) en actualiteit.

Lijkt dit je wat?

Info en aanmelden bij: Marije Kooistra. 06-83070981/ mkooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl

 


Geloven op Schoot

Gespreksgroep voor (jonge)ouders: Geloven op schoot

In de afgelopen jaren ontmoetten (jonge) ouders elkaar en spraken zij over het geloof doorgeven aan kinderen. Gods liefde doorgeven; hoe doe je dat?
We spraken over onze eigen doopervaringen en doopwensen, over eigen geloof en jouw geloofsopvoeding vroeger en hoe je omgaat met geloven in deze tijd.

We deelden persoonlijke (geloofs-) ervaringen, gaven veel blijk van herkenning bij elkaar en lachten om de heerlijk (herkenbare) eerlijke vragen van onze kinderen. Kortom; mooie, open, inspirerende en voedende gesprekken die als heel waardevol en inspirerend zijn ervaren.

Dit seizoen kun je weer aanschuiven.
Weet je welkom om met andere (jonge) ouders in gesprek te gaan, vragen en ervaringen uit te wisselen. Neem uit deze gesprekken inspiratie, praktische handvaten en een stukje verdieping van het geloof mee voor je eigen geloofsleven en geloofsopvoeding.

Een gespreksgroep voor ouders met kinderen vanaf 0 jaar.
Van harte welkom om mee te praten, ook als je al eens eerder mee hebt gedaan.

Waar gaat het over?
We gaan met elkaar in gesprek over (geloofs-) opvoeding en aanverwante thema’s.
Bijvoorbeeld: Geloven thuis,
Naar de kerk?
Over leven en dood?
Hoe ga je om met geloofs-/ levensvragen van kinderen?
Wat als de ene ouder wel geloofd en de partner niet (met geloof is opgevoed)?

We stellen in overleg met ouders een programma samen met gespreksthema’s waaraan behoefte is.

Wanneer en hoe laat?
30-3- 2023, 20-4 – 2023, 11-5- 2023, 1-06 – 2023 om 20uur (inloop v.a. 19:45uur)

Hoe laat en waar?

Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18, ruimte 2.08.

Avonden zijn onder leiding van Jeugdwerker Marije Kooistra
mkooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl of 06-83070981

Opvoeden vraagt
De kracht van Samson,
De wijsheid van Salomo,
Het geduld van Job,
Het geloof van Abraham,
Het inzicht van Daniël,
En de moed van David.