JeugdraadJeugdwerk 2023/2024

Kinderen

 • Kinderoppas 0-4 jr
 • Peuter- en kleutervieringen
 • Kindernevendienst
 • Basiscatechese

Jongeren

 • Jongerenkerk
 • Taizé reis
 • DOP- groep
 • WOP- groep
 • Jongeren Friday Night Club Night (FNRN)

Gezinnen

 • Creakerk
 • Ouders ontmoetingsbijeenkomsten

(Jong) volwassenen

 • 18+ groep Meet en Eat
 • 30+ groep

Jeugdwerk in de Waterstaatskerk; een thuisplek voor kinderen, jongeren en gezinnen

Voor de jeugd, 0-25 jaar en hun ouders, is er voor elke leeftijd van alles te doen en beleven in de Waterstaatskerk. Onze activiteiten kunnen op alle dagen van de week plaats vinden en ook in en rondom de kerkdienst. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zich thuis voelen in onze gemeente en proberen hiervoor een passend en gevarieerd aanbod aan activiteiten te bieden.

We willen onze kinderen, jongeren en gezinnen midden in de gemeente een thuisplek geven.
Een (T)huis midden in de stad waar generaties een vierende, delende, lerende en meelevende gemeente vormen. De Waterstaatskerk is onze thuisplek waar we elkaar en God ontmoeten. Waar de kinderen, jongeren en gezinnen hun eigen geloof kunnen beleven en daarin groeien, door geloofstradities en geloofsverhalen door te geven.

Appgroepen

We hebben met en voor ouders een appgroep Waterstaatskids waarin we informatie en foto’s delen. En voor jongeren is er de Jongerenkerk appgroep en instagram.
Houd voor actuele informatie, wijzigingen en annuleringen de website, facebook en de zondagsbrief in de gaten.

We hopen op gezellige, gezonde en gezegende ontmoetingen in het nieuwe jeugdwerk seizoen! Wij hebben er al zin in, jij ook?!

Volg ons op Waterstaatskerk en Jeugd_waterstaatskerk_hengelo

Namens alle jeugdwerkers,

Marije Kooistra

Jeugdwerker voor kinderen, jongeren en gezinnen  marije.kooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl of 06-83070981


Oppas 0-4 jaar

Tijdens de dienst staan er enthousiaste vrijwilligers klaar die op de allerkleinsten (0-4 jaar) willen passen en samen spelen. Kinderen kunnen terecht in de voor hun ingerichte ruimte 009. Met genoeg speelgoed en ruimte om lekker te spelen.
Tijdens het collectemoment worden oppaskinderen meegenomen naar de kerkzaal om met de gemeente samen de dienst in de kerk af te sluiten en de zegen mee te krijgen.

Jeugdwerk jaarkalender

Op de jeugdwerkjaarkalender staat vermeld wanneer er oppas is.

In de langere schoolvakanties is geen oppas.
Op ‘PKV en Creakerk zondagen’, is er geen oppas tijdens de 10uur dienst.

Info bij Alieke Timmer: alieketimmer@hotmail.nl


Peuter- en kleuter vieringen

Zo’n 5x per seizoen, op een zondagmiddag staan onze kerkdeuren open voor de jongsten onder ons. Kinderen tussen ongv. 0-6 jaar, peuters en kleuters. Met een korte viering met leuke liedjes, dansjes, de ontdekkoffer en een activiteit nemen we je graag mee in de prachtige Bijbelverhalen. Na de viering is er drinken met lekkers. Kunnen ouders elkaar ontmoeten. En is er voor kinderen gelegenheid om te spelen en te knutselen.

Lieve groetjes van de Leiding Peuterkleuterviering
Erika van ’t Oever, Heidi Witteveen, Eveline Boot, Sondra Roelofs en Marije Kooistra
Info bij: Eveline Boot


CreAkerk

Creatief kerk-zijn, vieren en samen eten. CreAkerk is samen met kinderen én volwassenen. Het is samen kerk-zijn, maar dan anders. Samen op een Creatieve en Actieve (CreA) manier de betekenis van de Bijbelverhalen ontdekken. Samen in het voetspoor van Jezus leren gaan.

De sfeer is ongedwongen, ontspannen en inspirerend. Er is volop ruimte voor ontmoeting, gesprek, samen ontdekken en spelen. Iedere bijeenkomst is er een ander ‘thema’.

Laagdrempelig                                                  Ontmoeten                                         Samen eten
Ontdekken                                                          Vieren                                                   Delen
Inspirerend                                                        

Hengelose variant van Kliederkerk

De CreAkerk is onze eigen Hengelose variant van de landelijk bekende ‘’Kliederkerk’’ van de Protestante Kerk Nederland (PKN).


Hoe ziet een middag CreAkerk er uit?

De CreAkerk duurt ongeveer 2 uur en vindt plaats in de Waterstaatskerk Hengelo.

Inloop
We beginnen met een gezellige inloop met wat lekkers

Viering
Dan gaan we naar de kerkzaal, waar we een korte viering over een thema hebben.
We zingen, luisteren of kijken naar een verhaal voor alle leeftijden, bijv. uit de Bijbel of een ander boek.

Ontdekken
In plaats van een ‘’preek’’ gaan we zelf, met elkaar op ontdekkingstocht aan de hand van verschillende activiteiten. Creatief en Actief aan de slag met een Bijbelverhaal en/of thema. Door middel van spel, creatieve verwerkingen, opdrachten, gesprek enz. Voor iedereen is er iets te doen. We komen terug in de kerkzaal waar we onze ontdekkingen delen. De viering sluiten we af met een gebed en een zegen.

Maaltijd
Vanuit de viering schuiven we aan tafel, waar we met elkaar de maaltijd delen en eten.

We zien uit naar je komst, welkom!
Nieuwgierig? Je bent van harte welkom om met ons mee te vieren, te ontdekken, te ontmoeten en te eten.

Vragen en/of aanmelden?
Met het oog op de maaltijd vinden we het prettig als je je aanmeld. We houden een (digitale) collecte, voor onkosten van de maaltijd. Info en aanmelden bij: Marije Kooistra marije.kooistra@waterstaatskerk-hengelo.nlmarije.kooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl of 06-83070981


Een terugblik op Creakerk 26 mei
 
 
Creakerk: Creatieve vorm van kerk-zijn voor ALLE leeftijden. Samen vieren samen ontdekken en samen eten. 
We gingen op reis met Naaman. En gingen net als hem “kopje onder”: snoep happen, de Jordaan over met bierkratten, race met kilo ’s zilver, goud en kleding naar Aram, en maakten scrubzout om een net zo’n schone huid als Naaman te krijgen.
 
Dit was alweer de laatste Creakerk van dit seizoen. Ben je nieuwsgierig geworden? Ook in 24/25 wordt er weer Creakerk georganiseerd.
 
 
 
 
 

Kindernevendienst groep 1 t/m 8

Elke zondag is voor kinderen een eigen ‘dienst’ parallel aan de eredienst. De kinderen beginnen samen met de gemeente de dienst in de kerkzaal.

Na een inleidend gesprekje of Bijbelverhaal van deze zondag, nemen zij het Licht mee en gaan zij samen met de leiding naar de kindernevendienst ruimte.

We hebben een groep jongsten (gr 1 t/m 4) en oudsten (gr 5 t/m 8).
Om daar met leeftijdsgenoten met het Bijbelverhaal aan de slag te gaan (vertellend, creatief, interactief, in spelvorm, etc.). Normaliter komen de kinderen tijdens de collecte weer terug in de dienst om samen met de gemeente de zegen mee te krijgen.

Info: Yvonne Timmer janenyvonnetimmer@hotmail.com


Kind van de Zondag

Het Kind van de Zondag komt samen met de voorganger binnen. Je mag helpen de kaarsen aan te steken, helpen met collecteren en met het avondmaal een beker of schaal vasthouden.

Wil je ook kind van de zondag zijn? Geef je dan op met vermelding van het telefoonnummer van een ouder/verzorger.

Alle kinderen die naar de Kindernevendienst gaan mogen zich hiervoor opgeven en meedraaien.

Je mag het ook samen met een vriend/in of broer/ zus kind van de zondag zijn.

In overleg word je ingepland.

Info: Marije Kooistra marije.kooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl of 06-83070981


Basiscatechese

Naast de kindernevendienst geven we door het seizoen ook basiscatechese. Dit is voor kinderen van de basisschool groepen 6 t/m 8. We verdiepen ons op een leuke, uitdagende en eigentijdse manier We komen zo’n 15x per jaar bij elkaar. We maken o.a. gebruik van JOP Basics.

Tijdens de bijeenkomsten verdiepen we ons op een leuke en eigentijdse manier in thema’s van het christelijk geloof. In drie jaar tijd besteden we aandacht aan verschillende aspecten. Zoals de achtergrond over het leven van Jezus, het evangelie, achtergronden van de Bijbel, de kerkdienst, de christelijke feesten en tradities.

Deze bijeenkomsten zijn net als de kinderdienst onder kerktijd.

Waar?
We starten om 10:00uur in onze gezellige ruimte 2.07 (Trap op, tweede verdieping meteen linksaf) zodat er meer tijd is voor het onderwerp van die dag.

De BC bijeenkomst duurt ongeveer een uur.

Uitje

Elk jaar gaan we met elkaar op stap.
Bijvoorbeeld naar de synagoge of Heilige Land Stichting.

Zie de jaarkalender voor de data.

De Basis Catechese wordt gegeven door o.a: Mieke, Dinie, Esther, Ivonne, Jeroen en Marije.

Aanmelden of heb je vragen:
Esther Wiemerink r.wiemerink@home.nl  


Jongerenkerk (12+)

Iedere zondag is er jongerenkerk voor jongeren vanaf 12 jaar tijdens de kerkdienst om 10 uur.
Het is er verrassend, afwisselend en gezellig. Voor of na de viering kun je met elkaar een potje poolen of darten.

De Jongerenkerk is een ontmoetingsplek en eigen viering met leeftijdsgenoten. Aan de hand van een thema, Bijbeltekst, muziek of film gaan we in gesprek en/of doen een spel of activiteit. Aan het begin steken we onze kaars aan. Als teken van verbondenheid met elkaar, met de Ander, met gemeenteleden. Er is ruimte voor levens- en geloofsvragen waar jongeren zelf mee komen. Een plek waar ze zichzelf mogen zijn en waar ze met elkaar op zoek gaan en mogen ontdekken wat geloof te bieden heeft. Normaliter komen wij tijdens de collecte weer terug in de kerk om de zegen mee te krijgen. Via een app groep word je op de hoogte gehouden.

We komen samen in de Jongerenruimte. We komen aan het einde van de dienst terug, om samen de zegen mee te krijgen.

Info bij jeugdouderlinge Anna Westerbeek annamarijke1996@live.nl


Jeugwerkactiviteiten

Iedere 3e vrijdag van de maand is het Friday Night club Night!

Jongeren van 12 jaar e.o zijn van harte welkom! Een gezellige avond met elkaar. Chillen, spelletjes doen, thema feestjes.

Waar en wanneer?
19uur tot +/- 23uur.
Iedere 3e vrijdagavond van de maand
In de jeugdruimte

Door het jaar heen organiseren we ook allerlei leuke en gezellige activiteiten voor en door jongeren.

Zoals:

 • het jaarlijkse Jongeren Kamp 15 t/m 17 september 2023
 • Nieuwjaarsfeest
 • De Passion kijken 28 maart 2024
 • Paasnacht(lang) waken 30 maart 2024

Houd de mail, app, Insta en Binding in de gaten voor meer nieuws over activiteiten.

Volg ons op Insta: Jeugd_waterstaatskerk_hengelo

Info bij:  Jeugdouderlinge Anna Westerbeek annamarijke1996@live.nl


 

Taizé reis 2024 

Misschien heb je er wel eens van gehoord: Taizé. Een klein dorpje, op een heuvel, midden in Frankrijk, tussen Dyon en Lyon. Het klooster daar is een ontmoetingsplek geworden voor jongeren uit heel Europa. Het is van huis uit Protestants, en alleen al daarom als kloostergemeenschap uniek. Het werd opgericht in de tweede wereldoorlog door een Zwitserse predikant met een paar vrienden. Sindsdien komen daar in de zomer elke week duizenden jongeren bij elkaar. Uit heel de wereld.

Er worden groepsgesprekken georganiseerd in vele talen. Engels, Duits, Spaans of Frans, alles is mogelijk. Dat gaat met handen en voeten, want de meesten vinden het maar moeilijk, zo’n vreemde taal. Bijzonder zijn daar de dagelijkse gebedsdiensten. Er wordt niet op je in gepraat. Er is juist veel ruimte voor stilte. En prachtige muziek. Sommigen komen alleen al daarvoor. Al die contacten die je erop doet. Heel Europa is daar. Misschien ken je elkaar aan het begin van de week nog niet, aan het eind is het supergezellig. Iedereen van 15 tot 30 jaar mag mee. We houden de kosten weer laag, € 180,- pp, alles inbegrepen. Via de jeugdraad is er voor 15-17 jarigen die deelnemen aan het jeugdwerk in de Waterstaatskerk nog een kortingsregeling.

Onze reis naar Taizé in 2024 staat weer gepland in de eerste vakantieweek van de middelbare scholen, dus van 21 t/m 28 juli.

Meer info en aanmelden hannekecaron8@gmail.com


Praatgroepen 12-18 jaar

DOP-groep

Wat is DOP?
DO (afkorting van donderdag) P (is de eerste letter van praten).

Deze vaste groep komt tweewekelijks bij elkaar.
We starten weer donderdag 19.00 – 19.50 uur in de jeugdruimte.

Er mag gerust een vriend of vriendin mee genomen worden, leuk!

Wat de DOP nu zo gezellig maakt en daardoor ook wel bijzonder? Dat je er op een andere manier met elkaar om gaat. Anders dan op school. Iedereen is welkom. Je hoort er altijd bij, het is er gezellig en het gaat ergens over. Je krijgt er de kans om op je eigen manier wijs te worden. Over jezelf, over de mensen om je heen, over de manier hoe je tegen het leven aan kijkt. En over geloven in God. Dop is een grappige naam. Maar waar staat het nu eigenlijk voor? Want dat wordt er die avond veel gedaan. In gesprek met elkaar. Praten, maar we doen er natuurlijk veel meer. De avonden worden begeleid door Tim Bertelink en Hanneke Caron.

Info: Hanneke Caron hannekecaron8@gmail.com


WOP-groep

Wat is een WOP groep?
Woensdagavond Praatgroep- en poolen. Een gezellige praatgroep voor jongeren.

Kom je ook? Je mag gerust een vriend of vriendin meenemen.

 • Voor wie? Jongeren 12-15 jaar
 • Hoe vaak? elke twee weken.
 • Wanneer? ? 04-10-2023, 18-10-2023, 1-11,15-11,29-11-2023, 17-01-2024,31-01,14-02,28-02 en 13-03-2024
 • Waar? In de Jongerenruimte.
 • Hoe laat: Inloop v.a. 19:15 uur, we beginnen 19:30- 20:25uur

Jongeren tussen de 12-18 jaar die met leeftijdsgenoten bij elkaar komen op de woensdag. En ook dit seizoen willen ze graag weer bij elkaar komen. Net als bij de dip dus gezellige praatavonden die anders zijn dan anders, en zeker anders dan op school. Het gaat over dingen die echt belangrijk voor je zijn. Dat wat je meemaakt, wat je bezighoudt, waar je vragen over hebt. Over school, vrienden, thuis, de sport, geloof en kerk… eigenlijk kan het over van alles gaan. En natuurlijk ook over je kijk op het leven. Geloven, niet geloven, hoe zijn je ervaringen? Zoveel wat er deze avonden aan bod komt.

De avonden worden dit seizoen begeleid door jeugdwerker Marije Kooistra.

Info en aanmelden bij: Marije Kooistra marije.kooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl of 06-83070981


Gespreks/ontmoetingskringen jongvolwassenen

18 plus Meet en Eat

Ben je 18jaar of ouder? Dan bieden wij je graag een gezellige avond of middag waarop je leeftijdsgenoten kunt ontmoeten en spreken onder het genot van een eenvoudige maaltijd die door deelnemers zelf wordt gekookt. Een mooi moment om elkaar te ontmoeten, te reflecteren en ervaringen uit te wisselen.

 • Waar? In de ontmoetingsruimte van de Waterstaatskerk
 • Wanneer? Elke EERSTE ZONDAG van de maand 3-9, 1-10 , 5-11-2023. V.a 7-01-2024, 4-02, 3-03, enz
 • Hoe laat? 17:00-19:30uur

Info en aanmelden bij: Marije Kooistra marije.kooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl of 06-83070981


Belijdenis.

Lijkt het je leuk om leeftijdsgenoten te ontmoeten en met elkaar te spreken over jouw zinspiratie (inspratie en zingeving, geloof) en actualiteit.

Lijkt dit je wat?

Info en aanmelden bij: Marije Kooistra marije.kooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl of 06-83070981


Ontmoetingsbijeenkomsten voor (jonge)ouders

Ouders ontmoetingsavond

Donderdag 21 september 2023
Inloop vanaf 19:45uur. We starten om 20uur
Waterstaatskerk Hengelo, Deldenerstraat 18

Aan het begin van het seizoen organiseren we een ouders ontmoetingsavond.

Wat is een ouders ontmoetingsvond?

 • Deze avond biedt DE gelegenheid om andere ouders te ontmoeten, verbinding
 • Een plek waar je vragen kunt stellen, in gesprek kunt gaan over dat wat je bezig houdt
 • Om samen op te trekken, te delen en te leren van elkaar
 • Waar we omzien naar elkaar; wat kunnen wij voor jou en elkaar betekenen?
 • Ruimte voor (geloofs-)verdieping, en inspiratie,
 • Over geloofsopvoeding, samen geloven,
 • Informeren over activiteiten voor kinderen en gezinnen, voor jezelf

Voor wie?

Alle ouder(s) en opvoeders.
Ken je iemand waar dit ook wel iets voor kan zijn?
Nodig een ouder uit, neem gerust iemand mee.
Alle ouders, ook van buiten de PGH, van school, werk,
zijn welkom!  

Vervolg avonden

Deze avond is een eerste avond van 4 en geeft richting aan de invulling van vervolg avonden.
Je kunt elk moment instappen.

23 november 2023,
15 februari en 25 april 2024

Info en aanmelden
Marije Kooistra marije.kooistra@waterstaatskerk-hengelo.nl of 0683070981