Jeugdraad


Overzicht kindermoment januari


Jeugdwerk

Hieronder vallen de volgende groepen:
• Kinderoppas
• Peuter- en kleutervieringen
• Kindernevendienst
• Basiscatechese
• Jongerenkerk
Taizé
• Dip-groep
• Wop-groep
• Geloven op schoot met doop reünie
• 18+ groep
• 20+ groep

Algemene informatie:

Voor de jeugd, 0-25 jaar en hun ouders, is er voor elke leeftijd van alles te doen en beleven in de Waterstaatskerk. Niet alleen in en rondom de kerkdiensten, ook door de week. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren zich thuis voelen in onze gemeente en proberen hiervoor een passend aanbod aan activiteiten te bieden. Het jeugdwerk van deze Protestantse Gemeente Hengelo wil bereiken dat jongeren in aanraking komen met de geloofstradities en geloofsverhalen die leven binnen de kerk, op zo’n manier dat kinderen en jongeren tot een eigen geloofsbeleving en geloofsontwikkeling komen. We bieden daarom ruimte voor ontmoetingen met de ander en die Ander.

Aanvullende coronamaatregelen seizoen 2020/21

Voor alle groepen en activiteiten in het Jeugdwerk geld:

  • Van te voren aanmelden dat je meedoet bij genoemde contactpersoon ( via app of mail)
  • Bij binnenkomst desinfecteren we de handen
  • Als je verkoudheids- of andere klachten hebt, blijf je thuis.
  • Boven de 15 jaar houden we onderling 1,5m afstand tot elkaar
  • Samen dragen we zorg voor veilig en gezond jeugdwerk

Alle genoemde data, groepen en activiteiten zijn onder voorbehoud van eventueel aangescherpte corona-maatregelen. Houd daarom de website, facebook en de zondagsbrief in de gaten voor de actuele berichten.

We hopen op gezellige, gezonde en gezegende ontmoetingen in het nieuwe jeugdwerk seizoen!

Namens alle jeugdwerkers,
Marije Kooistra

Augustus 2020


Jeugdwerk 0-12 Jaar

Kinderoppas

Tijden de dienst staan er enthousiaste vrijwilligers klaar die op de allerkleinsten (0-4 jaar) willen passen en samen spelen. Kinderen kunnen terecht in de voor hun ingerichte ruimte 009. Met genoeg speelgoed en ruimte om lekker te spelen. Tijdens de coronaperiode kunnen ouders hun kind na de dienst weer ophalen. Normaliter kunnen ouders tijdens het collectemoment hun kindje weer ophalen om samen de dienst in de kerk af te sluiten en de zegen mee te krijgen.

Info bij Eveline Boot: evelineboot@gmail.com


Peuter- en kleutervieringen

De eerste peuterkleuterviering van 2021 is op zondag 7 februari aanstaande met het thema Bidden. En dat nog wel online! Inmiddels begint iedereen er langzaamaan aan te wennen, maar liever zouden we elkaar natuurlijk in de kerk zien.

Voor peuters en kleuters is online nog best ingewikkeld. Dus we houden het kort. We zullen ongeveer 20 minuten met elkaar bellen en daarna kunnen jullie samen met de kinderen de knutsel maken.

Mochten jullie deel willen nemen dan kan je een mail sturen naar amandagroeneveld@hotmail.com en ontvang je de uitnodiging met link. Hopelijk tot 7 februari.

 

Lieve groetjes van de Leiding Peuterkleuterviering
Sandra Woltersom, Erika van ’t Oever, Heidi Witteveen, Amanda Wispels en Marije Kooistra

Terugblik:  klik op Peuter & Kleuterviering


Kindernevendienst groep 1 t/m 8

Elke zondag is voor kinderen een eigen kindernevendienst. De kinderen komen mee naar de dienst. Na een inleidend gesprekje of Bijbelverhaal van deze zondag, nemen zij het Licht mee en gaan zij samen met de leiding naar de kindernevendienst ruimte. Om daar met leeftijdsgenoten met het Bijbelverhaal aan de slag te gaan (vertellend, creatief, interactief, in spelvorm, etc.). Tijdens de coronaperiode komen leiding en kinderen na afloop naar het kerkplein. Normaliter komen de kinderen tijdens de collecte weer terug in de dienst om samen met de gemeente de zegen mee te krijgen.

Info: Mariëlle Vochteloo mvochteloo@home.nl


Kind van de Zondag

Elke week is er een Kind van de Zondag, alle kinderen die naar de Kindernevendienst gaan mogen zich hiervoor opgeven en meedraaien. De kinderen die zijn opgegeven worden een week van tevoren gevraagd via de groepsapp.

Het Kind van de Zondag komt samen met de voorganger binnen. Je mag helpen de kaarsen aan te steken, helpen met collecteren en met het avondmaal een beker of schaal vasthouden. Wil je ook kind van de zondag zijn? Geef je dan op met vermelding van het telefoonnummer van een ouder/verzorger.

Info: Mariëlle Menzen
m.menzen74@gmail.com of 06-24180328


Basiscatechese

Naast de kindernevendienst geven we door het seizoen ook basiscatechese. Dit is voor kinderen van de groepen 6-8. Per schooljaar komt deze groep zo’n 10 keer bij elkaar. We maken gebruik van JOP Basics. Tijdens de bijeenkomsten verdiepen we ons op een leuke en eigentijdse manier in thema’s van het christelijk geloof. In drie jaar tijd besteden we aandacht aan verschillende aspecten. Zoals de achtergrond over het leven van Jezus, het evangelie, achtergronden van de Bijbel, de kerkdienst, de christelijke feesten, de christelijke traditie en voorbeelden van christenen door de eeuwen heen. Deze bijeenkomsten zijn net als de kinderdienst onder kerktijd.
Deze groep verzamelt zich om 09:00 uur in zaal 1.11 van de vleugel bij de Waterstaatskerk (Trap op, eerste verdieping meteen rechtdoor) zodat er meer tijd is voor het onderwerp van die dag. En elk jaar gaan we aan het eind van het seizoen met elkaar op stap.

Zie de jaarkalender voor de data.

Aanmelden of heb je vragen:
r.wiemerink@home.nl  of jennekevanderhoef@hotmail.com


Jeugdwerk 12- 24 Jaar

Jongerenkerk (12+)

Iedere zondag is er jongerenkerk voor 12-14 jarigen en 15+ jaar om 10uur.
Het is er verrassend, afwisselend en gezellig. Voor of na de viering kun je met elkaar een potje poolen.

De Jongerenkerk is een ontmoetingsplek en eigen viering met leeftijdsgenoten. Aan de hand van een thema, Bijbeltekst, muziek of film gaan we in gesprek en/of doen een spel of activiteit. Aan het begin steken we onze kaars aan. Als teken van verbondenheid met elkaar, met de Ander, met gemeenteleden. Er is ruimte voor levens- en geloofsvragen waar jongeren zelf mee komen. Een plek waar ze zichzelf mogen zijn en waar ze met elkaar op zoek gaan en mogen ontdekken wat geloof te bieden heeft. Normaliter komen wij tijdens de collecte weer terug in de kerk om de zegen mee te krijgen. Via een app groep wordt je op de hoogte gehouden.

Aanpassingen i.v.m.COVID-19

  • Aanmelden via de Jeugdkerk-appgroep. Uiterlijk tot zaterdag 10:30uur.

De 15+ groep komt samen in de Ontmoetingsruimte. 12-14 jarigen komen samen in 1.06.

Info bij jeugdouderlinge Anna Westerbeek: annamarijke1996@live.nl


Jeugwerkactiviteiten

Gedurende het jaar organiseren we ook allerlei leuke en gezellige activiteiten zoals Kamp, Sirkelslag, Nieuwjaarsfeest en spelletjesavonden. Houd hiervoor de mail, app en Binding in de gaten.

Info bij:  Jeugdwerker Marije Kooistra
m.kooistra@pkn-hengelo.nl of 06 83070981


10 juli t/m 18 juli 2021 Taizéreis voor jongeren 15 -30 jaar

Wat is Taizé?

Een klein dorpje, op een heuvel, midden in Frankrijk, tussen Dyon en Lyon. Het klooster daar is een ontmoetingsplek geworden voor jongeren uit heel Europa. Het is van huis uit Protestants, en alleen al daarom als kloostergemeenschap uniek. Het werd opgericht in de tweede wereldoorlog door een Zwitserse predikant met een paar vrienden.

Sindsdien komen daar in de zomer elke week duizenden jongeren bij elkaar. Uit heel de wereld. Er worden groepsgesprekken georganiseerd in vele talen. Engels, Duits, Spaans of Frans, alles is mogelijk. Dat gaat met handen en voeten, want de meesten vinden het maar moeilijk, zo’n vreemde taal. Bijzonder zijn daar de dagelijkse gebedsdiensten. Er wordt niet op je in gepraat. Er is juist veel ruimte voor stilte. En prachtige muziek. Sommigen komen alleen al daarvoor. Een week met ontmoetingen maar ook een week waar je de ruimte hebt om even te ontsnappen aan de drukte van onze maatschappij.

Elk jaar vertrekken we in juli met een grote bus of een aantal auto’s met  jongeren richting Taizé. Afgelopen jaar hebben we de reis helaas moeten cancelen vanwege de omstandigheden m.b.t. het Corona virus. Maar we vertrouwen erop dat we  het aankomend jaar gewoon weer kunnen gaan, voor een indrukwekkende week. Al die contacten die je er opdoet. Heel Europa is daar. Misschien ken je elkaar aan het begin van de week nog niet, aan het eind is het supergezellig. Iedereen van 15 tot 30 jaar mag mee. Ook in 2021 gaan we in de eerste week van de vakantie van het voortgezet onderwijs.

We vertrekken in de nacht van zaterdag 10 juli, en komen een week later op zondag 18 juli weer terug. Dertigplussers zijn welkom als chauffeur of begeleider, tot een maximumaantal en onder voorwaarde dat ze bereid zijn hun eigen auto mee te nemen als dat nodig mocht zijn. Er is voor hen in Taizé overigens een eigen programma, een belevenis op zich.

Kosten?

De kosten zijn € 170 p.p. Voor 15 tot 17-jarigen (PKN Hengelo) ligt het bedrag iets lager vanwege een sponsoring vanuit een voormalige stichting m.b.t. jeugdwerk.

Info bijeenkomst? 12 mei

Mocht je interesse hebben of nieuwsgierig geworden? Dan kan een info avond iets voor je zijn. In verband met Corona hebben we die verschoven naar woensdag 12 mei 2021. We weten dan ook meer over wat er mogelijk is in dit tweede pandemiejaar. Stap gerust binnen (alleen of met anderen) om  nog wat meer informatie te krijgen waarna je nadien nog kan beslissen of het je wat lijkt.  We kijken er naar uit om je te ontmoeten en starten om 19.30 uur in de Waterstaatskerk. Bij vragen of extra info kun je contact opnemen met:

Hanneke Caron, T: 06-21.81.32.81 of E: hannekecaron8@gmail.com


Praatgroepen 12-18 jaar

Dip-groep

Wat is DIP?
Di (afkorting van dinsdag) p (is de eerste letter van praten).

Er mag gerust een vriend of vriendin mee genomen worden, leuk!

Wat de DIP nu zo gezellig maakt en daardoor ook wel bijzonder? Dat je er op een andere manier met elkaar om gaat. Anders dan op school. Iedereen is welkom. Je hoort er altijd bij, het is er gezellig en het gaat ergens over. Je krijgt er de kans om op je eigen manier wijs te worden. Over jezelf, over de mensen om je heen, over de manier hoe je tegen het leven aan kijkt. En over geloven in God. Dip is een grappige naam. Maar waar staat het nu eigenlijk voor? Want dat wordt er die avond veel gedaan. In gesprek met elkaar. Praten, maar we doen er natuurlijk veel meer. De avonden worden begeleid door Erika van ’t Oever , Tim en Hanneke Bertelink.

Info: Hanneke Bertelink
hannekecaron8@gmail.com


Wop-groep

Wat is een WOP groep?
Woensdagavond Praatgroep voor jongeren.

We starten dit seizoen een nieuwe groep. Mooi moment om in te stappen. Kom je ook? Je mag gerust een vriend of vriendin meenemen.

Nieuwe WOP groep 12-14 jarigen start op Woensdag 7 oktober 19-19:50uur

Bestaande WOP groep 15-18 jarigen: 7 oktober 20-21:00uur

Ongeveer 8- 10 x per seizoen, elke twee weken.

Jongeren tussen de 12-18 jaar die met leeftijdsgenoten bij elkaar komen op de woensdag. En ook dit seizoen willen ze graag weer bij elkaar komen. Net als bij de dip dus gezellige praatavonden die anders zijn dan anders, en zeker anders dan op school. Het gaat over dingen die echt belangrijk voor je zijn. Dat wat je meemaakt, wat je bezig houdt, waar je vragen over hebt. Over school, vrienden, thuis, de sport, geloof en kerk… eigenlijk kan het over van alles gaan. En natuurlijk ook over je kijk op het leven. Geloven, niet geloven, hoe zijn je ervaringen? Zoveel wat er deze avonden aan bod komt. De avonden worden begeleid door jeugdwerker Marije Kooistra.

Aanpassingen in verband met COVID-19

  • Meld je voor iedere bijeenkomst aan via de mail of app.
  • Blijf thuis als je klachten hebt.
  • Bij binnenkomst desinfecteren we de handen

Info en aanmelden bij: Marije Kooistra mkooistra@pkn-hengelo.nl of 06-83070981


18 plus groep

Overal zitten ze de week door. Studerend op veel plekken in Nederland. En in de weekenden weer naar Hengelo. Maar ze willen elkaar ook ontmoeten en met elkaar in gesprek. Een moment om te reflecteren. 1 à 2x per jaar komen we bij elkaar. Begin januari 2021 is de eerste keer.

Interesse? Info bij Hanneke Bertelink
hannekecaron8@gmail.com


Gesprekskringen

Geloven op Schoot en Doop reünie 2021


Doop reünie

Voorafgaand aan de gesprekken organiseren we een doop reünie. Alle ouders en hun kinderen in de leeftijd van 0-10 jaar, die al dan niet gedoopt zijn of nog een doopwens hebben, zijn hierbij van harte uitgenodigd! Er wordt een programma georganiseerd voor zowel de ouders als de kinderen.
Doop reünie: Zaterdagmiddag 27 maart 2021.


Gespreksgroep voor (jonge)ouders: Geloven op schoot

Vanwege COVID-19 kon deze groep in 2020 niet doorgaan. 7 april 2021 hopen we de eerste bijeenkomst met elkaar te hebben. Een gespreksgroep voor ouders over (geloofs-)opvoeding en aanverwante thema’s. Zoals Bijbel lezen met kinderen, bidden, normen en waarden doorgeven, naar de kerk? Of geloof je als ouder alleen en je partner niet? Ook andere thema’s waaraan behoefte is, kunnen worden besproken

Info en aanmelden bij Jeugdwerker Marije Kooistra
mkooistra@pkn-hengelo.nl of 06-83070981

Opvoeden vraagt
De kracht van Samson,
De wijsheid van Salomo,
Het geduld van Job,
Het geloof van Abraham,
Het inzicht van Daniël,
En de moed van David.


20-30 jarigen Zinspiratie

Graag bekijken we samen naar de mogelijkheden om elkaar een aantal keren te ontmoeten en met elkaar te spreken over jouw zinspiratie (inspratie en zingeving,geloof) en actualiteit.

Lijkt dit je wat?

Info en aanmelden bij: Marije Kooistra. 06-83070981/ mkooistra@pkn-hengelo.nl