De Calabash

Dit woord zult u de komende tijd regelmatig tegen gaan komen.

De diaconie richt zich op noden van de mens binnen onze gemeente Hengelo, binnen ons land maar ook buiten de landsmuren. Voor dit laatste doel zijn wij een mooi waterproject op het spoor gekomen. Enige tijd geleden stond er een artikel in Tubantia over Gerard van Noort , lid van de waterstaatskerk, die jarenlang gewerkt heeft in Kameroen. Hij is momenteel bezig met het opzetten van een waterproject waarbij in 22 kerkelijke regio’s van Kameroen een calabash zal worden geplaatst. Wij hebben contact met hem gezocht hierover.

Vanuit de diaconie willen we dit project graag ondersteunen en verder uitbreiden vanwege het belang dat er op deze manier meer schoon water beschikbaar komt voor de inwoners van Kameroen.

DOEL: wij hopen de komende tijd 22 calabashen te realiseren voor in totaal € 6000,–

1 calabash kost € 350,–, 1/3 deel wordt betaald door de kerkelijke regio zelf, 2/3 deel wordt geschonken.

In een calabash kan ongeveer 5000 liter water opgevangen worden.

De komende maanden zult u regelmatig activiteiten horen die georganiseerd worden om hiervoor geld in te zamelen. Er zijn al verrassende plannen bedacht…

Namens de werkgroep Calabash: Arina Vellinga, Diny Visser, Erik Nijboer, Wim Blekkenhorst en Corrie van Egmond (In Memoriam).

Nadere informatie van Gerard volgt hieronder:

Ieder huis water, ieder huis een “Calabash”!

Met plezier schrijf ik dit stukje om het “Calabash” project meer bekendheid te geven. In Kameroen is het voor veel mensen een dagelijkse zorg om aan drinkwater te komen. Ook als je een aansluiting hebt op het waterleidingnet is het ieder dag weer de vraag of er water uit de kraan komt.

In 2019 ontdekte ik “De Gevulde Waterkruik”. Deze organisatie heeft een waterreservoir ontwikkeld waarin regenwater kan worden opgevangen. Het water wordt bewaard in totale duisternis en wordt zo drinkbaar. Ze noemen het waterreservoir de “Calabash”. n de afgelopen jaren zijn duizenden reservoirs van dit type gebouwd, eerst in Guinee-Bissau, het land van oorsprong, en daarna in veel andere Afrikaanse landen, maar nog

Korte kennismaking met de “Calabash”.                    

  • De “Calabash” is een reservoir om regenwater in op te vangen, bestemd voor 1 familie. De inhoud is 5000 liter, de hoogte bijna 2 meter.
  • Het regenwater wordt in het donker bewaard en wordt drinkbaar.
  • De “Calabash” wordt ter plekke gemaakt door een metselaar die een speciale training heeft gevolgd. De bouw duurt een week. De prijs in Kameroen is ± € 350,–.
  • Basismaterialen voor de “Calabash”zijn cement, zand, water, kippengaas en ijzerdraad.
  • Als het water uitsluitend wordt gebruikt als drinkwater en voor de keuken betekent 5000 liter voor een familie van 10 personen: 10 liter per persoon gedurende 50 dagen.
  • De “Calabash” heeft een lange levensduur en kan worden gerepareerd.
  • Meer info: www.degevuldewaterkruik.nl
Demonstratie-model in Mbouo

Hoe wordt regenwater omgezet in drinkbaar water?

Regenwater is van zichzelf schoon en bevat slechte weinig bacteriën. Door de opslag in het donker, afgesloten van het licht, kunnen de bacteriën zich nauwelijks vermenigvuldigen en wordt het water drinkbaar. Twee organisaties die zich bezig houden met regenwater: IRCSA (International Rainwater Catchment Systems Association) en IRHA (International Rainwater Harvesting Alliance), ondersteunen en propageren deze reservoirs.

Project

Het project behelst de introductie en de promotie van de “Calabash “ in Kameroen. Ngwanou Daniel (directeur van het Centre Polyvalent de Formation in Mbouo) en ikzelf zijn de initiatiefnemers van het project.
De eerste fase van het project is afgerond. Er zijn enkele reservoirs gebouwd als demonstratie-model en er zijn gesprekken gevoerd om te peilen hoe mensen tegen dit “drinkwater” aankijken.

De tweede fase wordt voorbereid: de opleiding van een 8-tal metselaars door technici van de organisatie De Gevulde Waterkruik. Dit is gepland voor februari 2022.
Het is de bedoeling dat in de derde fase van het project 1 reservoir wordt gebouwd in elk van de 22 synodale regio’s van de Eglise Evangéllque du Cameroun (EEC). Wij geloven dat de kerk een rol kan spelen bij de promotie van de “Calabash”. Dominees die zelf een dergelijk reservoir hebben of het kennen, kunnen aan anderen de werking en de voordelen uitleggen.
Voor het project is een subsidie-aanvraag ingediend bij de Vereinte Evangelische Mission (VEM) in Wuppertal. We hopen hier binnenkort uitsluitsel over te krijgen.

Het is fantastisch dat de Protestantse Gemeente Hengelo besloten heeft het project te steunen met als doelstelling om in iedere regio een tweede reservoir te bouwen.

Giften voor het project kunnen worden overgemaakt op banknummer NL20 INGB 0008 7952 32 tnv College van Diakenen Hengelo onder vermelding van Calabash.

De ruimte is niet groot genoeg om veel meer te vertellen. In de volgende Binding meer over het project.

Gerard van Noort