Rekeningnummers

PKN Hengelo (algemeen): NL26 RABO 0373 7220 60
Prot. Gem. Hengelo (collecte munten): NL70 RABO 0373 7221 41


Rekeningnummer College van Diakenen: NL20 INGB 0008 7952 32

Vermeld s.v.p. bij giften het doel waarvoor de gift bestemd is!