Veilige Kerk

In het kader van “Veilige Kerk” willen wij als kerkenraad vertrouwenspersonen aanstellen.

Inmiddels is er een document waarin de taken en verantwoordelijkheden die daar bij horen worden beschreven.

Dat document kunt met de titel “Model gemeentevertrouwenspersoon” kunt u hier downloaden.

Op dit moment zijn wij op zoek naar kandidaten en daarvoor vragen wij uw hulp.

In principe streven wij ernaar om een mannelijke en een vrouwelijke vertrouwenspersoon te benoemen, betrokken bij de Protestantse kerk in de regio, maar niet deel uitmakend van onze geloofsgemeenschap in Hengelo.

Als u kandidaten weet voor de functie van vertrouwenspersoon, wilt u hun namen dan mailen naar de scriba? scriba@waterstaatskerk-hengelo.nl

Wij ontvangen uw suggesties graag voor 15 september.