Vertrouwenspersonen binnen onze kerk

We vinden het belangrijk om een veilige kerk te zijn. In het kader daarvan heeft de kerkenraad een commissie aangesteld die als opdracht heeft om kandidaten voor te dragen voor de rol van vertrouwenspersoon binnen onze Protestantse Gemeente Hengelo.

Als commissie zijn we aan het begin 2023 gestart om vertrouwenspersonen te vinden. Het was de bedoeling om mensen te zoeken die zelf geen lid zijn van onze gemeente, maar wel kennis hebben van het kerkelijk leven. Het blijkt lastig te zijn om deze mensen te vinden.

Daarnaast waren we, mede door onze classispredikant Klaas van der Kamp, op het spoor gezet van samenwerking met andere gemeentes om ons heen. Zo zijn we in contact gekomen met vertegenwoordigers van de Werkgemeenschap Enschede, waarvan onder andere de Ontmoetingskerk in Enschede en de Protestantse Gemeenten van Haaksbergen en Losser deel uitmaken. Met hen hebben we een samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt. Deze samenwerkingsovereenkomst is met een aanbiedingsbrief voor de kerkenraden in de ring Enschede voorgelegd aan onze kerkenraad op 6 november 2023 en die is daarmee akkoord gegaan.

Beide documenten zijn met onderstaande links in te zien:

Inmiddels zijn er warme en constructieve contacten en hebben een aantal kerkenraden uit de ring Enschede al toegezegd mee te willen doen aan de samenwerking. Met hen willen we komen tot goede afspraken bij het werven en aanstellen van vertrouwenspersonen, die voor een grotere regio kunnen worden ingezet. In een later stadium kunnen ook andere aangrenzende gemeenten deel nemen aan deze samenwerking.

Door deze samenwerking is het mogelijk om praktijksituaties aan te nemen van buiten de eigen gemeente. Bovendien is er zo meer keuze: vrouw, man, ouder, jonger, dichtbij of op grotere afstand. Daarnaast biedt de samenwerking de vertrouwenspersonen de gelegenheid om de aan hen voorgelegde problemen te verdelen, elkaar aan te vullen, feedback te geven en elkaars deskundigheid te bevorderen. Uitgangspunt is dat vertrouwenspersonen niet in hun eigen gemeente worden ingezet.

Eerst leek het er dus op dat we alleen mensen konden inzetten van buiten onze eigen gemeente voor onszelf, maar zo kunnen dus ook mensen binnen onze gemeente zich melden voor inzet in een andere gemeente.

Bij het werven van vertrouwenspersonen kunnen we uw hulp gebruiken.
Dus: bent u of kent u een geschikte kandidaat voor deze functie, laat het ons weten!

Voor al uw vragen, opmerkingen en aanmeldingen kunt u mailen naar: jannievanlenthe@gmail.com.

De commissie Aanstellen vertrouwenspersonen
Jannie van Lenthe
Gerloes Koerssen
Rob Dijkstra
Gé Klein Wolterink