Kerk Informatie


Kerkdiensten
Activiteiten
Contact


Per 1 mei zijn de online diensten alleen nog te bekijken via Kerkomroep.


Collectes: Voor Uw geldelijke bijdrage: collecte bij kerkdienst. Wilt u deze bijdrage betalen met uw mobiel, dan kan dat via de QR-codes in DEZE link (nieuwe QR-codes miv april 2022).

Online dienst bijwonen:

kijk op: kerkomroep.nl om de dienst(en) online te bekijken. Zie ook: Uitleg Online Kerkdiensten

Gebed van Taizéhttps://nl-nl.facebook.com/taize/ elke avond om 20.30 uur


Activiteiten

Voor vragen hierover kunt u terecht bij de beheerder Inge Postma.
Tel: 06 – 81.96.41.33
E-mail: beheerder@waterstaatskerk-hengelo.nl


Als u contact wilt

Voor een luisterend oor of klankbord, bel of mail een van de werkteamleden:

Margriet van der Meulen

tel. 06 1501 5911

Marije Kooistra

tel. 06 8307 0981

Ds. Hans Wachtmeester

tel. 074 2567301

Ds. Arent Weevers

tel. 06 4029 1619


of één van de leden van de Pastorale Raad (zie Binding. Of website > Pastoraat > Pastorale raad >
organogram).

Voor vragen of opmerkingen aan de kerkenraad:

Bert Bril

tel. 074 2426653