Kerk Informatie


Kerkdiensten
Activiteiten
Contact


Per 1 mei zijn de online diensten alleen nog te bekijken via Kerkomroep.


Diensten vanaf 12 juni om 10.00 uur

Tijdens de zomerperiode beginnen de diensten op zondagochtend om 9.30 uur. Naar aanleiding van reacties uit de gemeente heeft de kerkenraad besloten dat vanaf zondag 12 juni de diensten op zondagochtend niet om 9.30, maar om 10.00 zullen beginnen, zowel tijdens de zomer- als winterperiode. Een belangrijke reden om de diensten altijd om 10.00 uur te laten beginnen is dat zowel oudere als jongere gemeenteleden 9.30 uur te vroeg vinden.

Op het besluit om de diensten om 10.00 uur te laten beginnen is tijdens de gemeentebijeenkomst op donderdag 12 mei positief gereageerd.

Vanaf zondag 12 juni beginnen de diensten op zondagochtend dus altijd om 10.00 uur

Namens de kerkenraad, Wout Voorthuis


Collectes: Voor Uw geldelijke bijdrage: collecte bij kerkdienst. Wilt u deze bijdrage betalen met uw mobiel, dan kan dat via de QR-codes in DEZE link (nieuwe QR-codes miv april 2022).

Online dienst bijwonen:

kijk op: kerkomroep.nl om de dienst(en) online te bekijken. Zie ook: Uitleg Online Kerkdiensten

Gebed van Taizéhttps://nl-nl.facebook.com/taize/ elke avond om 20.30 uur


Activiteiten

Voor vragen hierover kunt u terecht bij de beheerder Esther Ponjée.
Tel: 06 – 81.96.41.33
E-mail: beheerder@waterstaatskerk-hengelo.nl


Als u contact wilt

Voor het vragen om of aanbieden van praktische hulp kunt u bellen met:

Corrie van Egmond

tel. 074 7858213

Voor een luisterend oor of klankbord, bel of mail een van de werkteamleden:

Corrie van Egmond

tel. 074 7858213

Margriet van der Meulen

tel. 06 1501 5911

Marije Kooistra

tel. 06 8307 0981

Ds. Hans Wachtmeester

tel. 074 2567301

Ds. Arent Weevers

tel. 06 4029 1619


of één van de leden van de Pastorale Raad (zie Binding. Of website > Pastoraat > Pastorale raad >
organogram).

Voor vragen of opmerkingen aan de kerkenraad:

Bert Bril

tel. 074 2426653