Taizé-stilte vieringen

Elke laatste woensdag van de maand van 19.15 tot 19.45 uur is er in de kapel van de Thaborkerk een korte stilteviering. Inloop 19.00 uur. Luisteren naar en zingen van liederen uit Taizé , gelezen teksten en stilte momenten, bij het licht van de Paaskaars. Een moment van inkeer, bezinning en verbondenheid. Iedereen is welkom!

In de 40-dagentijd is er elke woensdagavond een Taizé/stilteviering van 19:15 tot plm. 19:45 uur. Inloop vanaf 19:00 uur. U bent van harte welkom!

Inlichtingen bij Betsy Springer betsyspr@kpnmail.nl


Taíze-vieringen in de veertigdagentijd

Op 14 februari start een nieuwe vastentijd. Bijna ongemerkt sleept het ritme van de dag ons door het leven heen. Daarom is het goed om even uit dat ritme te stappen, even halt te houden, niet 1 dag maar 40 dagen lang.

Misschien kan het ons anders doen kijken, anders doen luisteren, anders gaan doen. Het kan ons helpen even onze eigen verdiensten, ons ík-persoon terzijde te schuiven, om plaats te maken voor dat wat anderen, de Ander – met hoofdletter, betekent in ons leven. Die ander reikt ons de hand en wil ons 40 dagen lang meenemen op weg naar Pasen.

Van harte welkom 14 februari bij het inluiden van de veertigdagentijd in de Thaborkerk. Deze viering begint om 19.00 uur. Daarna is er elke woensdag tot aan Pasen een stilte Taizé viering in de kapel om 19.15 uur.

Namens de werkgroep oecumene

Betsy Springer