Diaconale boom als beeld van het Inspiratieplan

Deze boom verbeeldt de uitvoering van ons diaconale beleid. Over dit beleid kunt u meer lezen als u op de stam klikt. Daarachter zit het eerste deel van ons  ‘Inspiratieplan’.
De vier bladkronen van de boom bevatten als u doorklikt het tweede deel van het ‘Inspiratieplan’; De uitvoering  van het beleid in alle onderdelen waar de diaconie van de Waterstaatskerk zich mee bezig houdt. Verdeeld in vier hoofdtakken; ‘Liturgie en Eredienst’, ‘Inzamelen en verdelen’, ‘Ontmoeten en doen’ en ‘Wat is geweest’.  Het projectblad bij elk onderdeel geeft kort weer waar dit onderdeel over gaat en wie de contactpersonen zijn. Het protocol en de beschrijvingen gaan verder in op de uitvoering. Bij elk van de onderdelen zijn al veel enthousiaste mensen betrokken.

Klim in de boom en laat u inspireren! Als er iets bij is waar u deel van wilt zijn laat ons dat weten via de contactpersoon. Of misschien heeft u zelf mooie ideeën of talenten voor nieuwe bladeren in onze boom. U kunt hem laten groeien door er deel van te worden.

In de hal van de Waterstaatkerk staat de ‘echte’ boom met daarbij het ‘Inspiratieboek’ waar dit alles in beschreven staat.  De diaconie van de Waterstaatskerk nodigt u van harte uit om mee te doen!