https://waterstaatskerk-hengelo.nl/wp-content/uploads/2019/02/pgh-logo.png
 

Nieuws

26 nov 2021

Ziekte Corrie van Egmond

Zoals u wellicht gehoord heeft, kregen we afgelopen week het intens verdrietige bericht dat Corrie van Egmond, onze diaconaal werker, zeer ernstig ziek is. Voor wie haar en haar man een teken van medeleven en betrokkenheid wil sturen: hun adres kan opgevraagd worden bij het kerkelijk bureau, kerkelijkbureau@pknhengelo.nl of telefoon 074 – 2912576.

Lees meer
24 nov 2021

Geen knd / oppas

Zondag 26 december en 2 januari is er GEEN kindernevendienst en oppas. Het is dan kerstvakantie. 9 januari verwelkomen we alle kinderen weer heel graag. Met een hartelijke groet, Marije Kooistra Jeugdwerker Voor kinderen, jongeren en gezinnen Tel: 06 83070981 mkooistra@pkn-hengelo.nl

Lees meer
05 nov 2021

Ondersteuning Noodhulp vluchtelingen Hengelo

Vanmorgen zijn we met twee personen van het diaconaal platform Hengelo langs geweest bij de noodopvang van de vluchtelingen in Hengelo om te polsen of er behoefte is aan ondersteuning en waar die behoefte uit bestaat. De gemeente gaat wellicht nog meer coördineren maar voor nu is er directe behoefte aan: Vrijwilligers die meedraaien in

Lees meer
02 nov 2021

Kerstlichtjestocht

Op zaterdag 18 december, vanaf 16.00 uur, gaat de (auto) Kerstlichtjestocht in de herkansing. Hoe de situatie rondom Corona zich ook ontwikkelt, we willen dit jaar de Kerstlichtjestocht zeker door laten gaan! Vanaf nu kun u zich per mail opgeven bij r.wiemerink@home.nl  . U ontvangt t.z.t. een mail, met een tijdslot en vertrekadres, waarna u

Lees meer
28 okt 2021

Bijeenkomst nieuw ingekomenen

Beste nieuw ingekomenen, Een tijdje geleden heeft u, als nieuw ingekomene in 2020/eerste helft 2021, een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst om u welkom te heten in onze kerk. U zou van ons horen wanneer dat zou zijn. We hebben echter besloten deze bijeenkomst te verplaatsen naar 30 jan. 2022. Dit in verband met het

Lees meer

Agenda

Nieuws

10 okt

Gebruik parkeergarage

Nu de bezoekersaantallen op de zondagen gaan toenemen wil ik eenieder middels dit schrijven er aan herinneren dat, nu de autodienst voor de zondagsdienst ook weer gaat rijden, de parkeergarage

Lees meer
26 nov

Ziekte Corrie van Egmond

Zoals u wellicht gehoord heeft, kregen we afgelopen week het intens verdrietige bericht dat Corrie van Egmond, onze diaconaal werker, zeer ernstig ziek is. Voor wie haar en haar man

Lees meer