https://waterstaatskerk-hengelo.nl/wp-content/uploads/2019/02/pgh-logo.png

Nieuws


De wonderbaarlijke visvangst

Het thema dit keer is “De wonderbaarlijke visvangst”. Dit is de laatst peuterkleuterviering van seizoen 2018-2019. We starten in seizoen 2019-2020 weer met deze vieringen. We hopen jullie allemaal te zien op 31 maart aanstaande om 16.00 uur. Alvast bedankt. Gr. Amanda

Lees meer


Kerkbalans

ACTIE KERKBALANS 2019. GEEF VOOR JE KERK. Geef voor je kerk….. die iets te bieden heeft! Samen in de Waterstaatskerk, dat staat voor samen bouwen aan een kerk midden in de maatschappij. Gesteund door de vier kernwoorden: Ontmoeten, Beleven, Bezielen en Verbinden. Dat is waar we aan willen bouwen. Er is zoveel te doen waar

Lees meer


Nashville

De vlag mag uit. De landbrede discussie maakt naast een hoop ruis nu ook dit duidelijk, in alle eenvoud: heet welkom, oordeel niet, geef ruimte, luister, verwonder je, deel, open je, kortom: heb lief. Voor iedereen? Voor iedereen! En ja, dat is voorwaar lang niet altijd zo gemakkelijk als het hier zo even wordt opgeschreven.

Lees meer


Raad van Kerken

programmaboekje 2019

Lees meer


Jeugdwerker

Met grote spijt deelt de kerkenraad mee dat onze jeugdwerker Hanneke Bertelink-Caron haar ontslag heeft aangeboden per 1 januari 2019. Voor Hanneke is de combinatie gezin-studie-werk om verschillende oorzaken niet langer vol te houden, daarom heeft zij na lang wikken en wegen dit besluit genomen. De kerkenraad heeft respect voor haar beslissing en is haar

Lees meer


De getijdengebeden

Een ‘kwartiertje voor God’. Elke werkdag om 8.30 uur morgengebed en om 12.30 uur middaggebed. De vaste avondgebeden zijn komen te vervallen. In het nieuwe jaar kunnen groepen/kringen zelf hun avond afsluiten met een avondgebed op een voor hen passende tijd. Het getijdengebed sluit aan bij de traditie van de oude kerk die nog steeds

Lees meer


Webredacteur Waterstaatskerk

Onze nieuwe website, waterstaatskerk-hengelo.nl, heeft nu een eigen mailadres (zie hieronder), dat door een nieuwsgierig persoon bemenst wordt en dat ben ik. Irene Siekman is mijn naam en webredacteur heet de taak die ik vanaf nu oppak. Ik ben nieuwsgierig naar wat zich allemaal zal ontvouwen op deze nieuwe plek! De website is het gezicht

Lees meer


Een open kerk…

Een van de belangrijke motieven om midden in de stad te willen gaan zitten als gemeente is de zichtbaarheid en laagdrempeligheid. Komend seizoen zal er een begin gemaakt worden met twee belangrijke min of meer vaste activiteiten waar iedereen die daar behoefte aan heeft gebruik van kan gaan maken. Getijdengebeden. Uit het gemeentegesprek en het

Lees meer


Gesprekskring 35+

Al sinds ‘jaar en dag’ komt onze kring op gezette tijden bij elkaar. De ‘jong-volwassenen‘ zijn al lang en breed dertigers en ouder. Maar het gesprek en de ontmoeting blijft. De inhoud van de avonden bepalen we met elkaar. Ds. Herman Koetsveld zal een inbreng hebben in onze gesprekken. Nieuwe meepraters: van harte welkom! Wanneer

Lees meer


Kloosterweekend

Wat? Er gebeurt hoegenaamd niets en tegelijkertijd gebeurt er ontzettend veel, zo leert de inmiddels rijke ervaring van mensen die aan een kloosterweekeinde hebben meegedaan. Daarom ook dit seizoen weer aangeboden. Met moeite, want er was in de eerste helft van 2019 nog maar één weekend beschikbaar; velen hebben de waarde ontdekt van een paar

Lees meer

Agenda

Nieuws

De wonderbaarlijke visvangst

Het thema dit keer is “De wonderbaarlijke visvangst”. Dit is de laatst peuterkleuterviering van seizoen 2018-2019. We starten in seizoen 2019-2020 weer met deze vieringen. We hopen jullie allemaal te

Lees meer