Nieuws


Advents- en Kerstcampagne: Geef licht aan Kinderen in de Knel

Het is bijna advent. We leven toe naar Kerst, het feest van licht. Voor veel kinderen wereldwijd is kerst helemaal geen feest. Zij zijn op de vlucht, groeien op in armoede, werken in fabrieken of worden misbruikt. Met de kerstcampagne “Geef licht” roept Kerk in Actie op om Gods Licht te delen met kwetsbare kinderen

Lees meer


Jeugdwerker

Met grote spijt deelt de kerkenraad mee dat onze jeugdwerker Hanneke Bertelink-Caron haar ontslag heeft aangeboden per 1 januari 2019. Voor Hanneke is de combinatie gezin-studie-werk om verschillende oorzaken niet langer vol te houden, daarom heeft zij na lang wikken en wegen dit besluit genomen. De kerkenraad heeft respect voor haar beslissing en is haar

Lees meer


Kerstvieringen door en voor kinderen waar iedereen van harte welkom is!De getijdengebeden

Een ‘kwartiertje voor God’. Elke werkdag (behalve vrijdagavond) om 8.30, 12.30 en 22.15 uur. Woensdagsmiddags om 12.30 uur wordt dit een meditatief lunchconcert. Welkom! Het getijdengebed sluit aan bij de traditie van de oude kerk die nog steeds te vinden is in de kloosters, maar het getijdengebed is feitelijk een nog veel oudere vorm die

Lees meer


Cursus Geloven 7 + 1; Mozes

Tekst van de inleiding van 04 november 2018 door ds. Hans Wachtmeester: Mozes We kennen hem van de verhalen in de Bijbel: In het biezen kistje Man die opstaat tegen onrecht Herder in de woestijn, waar hij God ontmoette bij de brandende braamstruik Man die het volk Israël heeft uitgeleid uit Egypte Man die namens

Lees meer


Webredacteur Waterstaatskerk

Onze nieuwe website, waterstaatskerk-hengelo.nl, heeft nu een eigen mailadres (zie hieronder), dat door een nieuwsgierig persoon bemenst wordt en dat ben ik. Irene Siekman is mijn naam en webredacteur heet de taak die ik vanaf nu oppak. Ik ben nieuwsgierig naar wat zich allemaal zal ontvouwen op deze nieuwe plek! De website is het gezicht

Lees meer


Geslaagde Peuterkleuterviering

Geslaagde Peuterkleuterviering van 30-9-2018.

Lees meer


Een open kerk…

Een van de belangrijke motieven om midden in de stad te willen gaan zitten als gemeente is de zichtbaarheid en laagdrempeligheid. Komend seizoen zal er een begin gemaakt worden met twee belangrijke min of meer vaste activiteiten waar iedereen die daar behoefte aan heeft gebruik van kan gaan maken. Getijdengebeden. Uit het gemeentegesprek en het

Lees meer


Gesprekskring 35+

Al sinds ‘jaar en dag’ komt onze kring op gezette tijden bij elkaar. De ‘jong-volwassenen‘ zijn al lang en breed dertigers en ouder. Maar het gesprek en de ontmoeting blijft. De inhoud van de avonden bepalen we met elkaar. Ds. Herman Koetsveld zal een inbreng hebben in onze gesprekken. Nieuwe meepraters: van harte welkom! Wanneer

Lees meer


Kloosterweekend

Wat? Er gebeurt hoegenaamd niets en tegelijkertijd gebeurt er ontzettend veel, zo leert de inmiddels rijke ervaring van mensen die aan een kloosterweekeinde hebben meegedaan. Daarom ook dit seizoen weer aangeboden. Met moeite, want er was in de eerste helft van 2019 nog maar één weekend beschikbaar; velen hebben de waarde ontdekt van een paar

Lees meer

Agenda

Nieuws