Nieuwsbrief Jeugd

Nieuwsbrief oktober/november 2023

Nieuwsbrief juni/juli 2023

Nieuwsbrief mei/juni 2023

Nieuwsbrief maart 2023

Nieuwsbrief februari 2023

Nieuwsbrief januari 2023


Aan het begin van de goede week vierden we het feest van de intocht in
Jeruzalem. Jong en oud stond op en kwam inbeweging. ‘Dans en zing,
hosanna voor de Heer’ zongen we. Terwijl de kinderen met hun versierde
Palmpasenstokken onder de bogen van de jongeren door liepen.
Een prachtig begin van de Stille Week. Met de symboliek van de
Palmpasenstokken verwijzend naar wat er in de daarop volgende dagen
staat te gebeuren:
Het kruis; Jezus stierf aan het kruis. Ook symbool voor de opsta ding
Groene twijg; symbool voor de palm takken waarmee mensen langs de kant
stonden te zwaaien bij Jezus intocht op een ezel. Symbool voor lente;
groei bloei.
Snoep ketting; 12 discipelen
30 chips ringen: verwijzend naar de 30 zilverlingen die Judas kreeg
voor zijn verraad
De manderijn: staat symbool voor het zuur. Zure wijn dat Jezus te drinken kreeg.
Het ei; teken van nieuw leven.
Het brood haantje; verwijzing naar de haan die drie keer kraaide nadat
Petrus Jezus verloochend had. De haan die kraait op paas morgen;
nieuwe dag: nieuw begin
De dropsleutel: een verwijzing naar het koninkrijk