Pastoraat

Pastorale Raad

Voorzitter: Bert Bril tel. 0620218141
Mailadres: bertbril@home.nl
Predikant: ds. Hans Wachtmeester tel 074 2567301
Kerkelijk werker ouderen: Margriet v.d. Meulen tel 06 15015911

De Pastorale Raad heeft enkele grondprincipes geformuleerd en op grond daarvan de structuur opgezet.
GRONDPRINCIPES PASTORAAT:

 • Je gehoord weten, je veiligheid bieden
 • je ziet de ander ook als kind van God
 • ontmoeting met elkaar en de Ander en in de ander de Ander ook ontdekken.
 • de ene keer aandacht geven, de andere keer ook iets brengen.
 • mogelijkheid bieden in te gaan op geloofs- en/of levensvragen.

NOABERSCHAP  PGH

UITGANGSPUNT / DOEL :
Vanuit onze Christelijke levensvisie is “Omzien naar elkaar” een manier van leven. We vinden het belangrijk dat iedereen voelt dat hij/zij er bij hoort. Noaberschap is een traditionele manier hiervoor, die langgeleden ontstaan is in buurtschappen. Wij willen dit model graag gaan gebruiken in de kerk, om mensen met elkaar te verbinden. Om als noabers in goede en slechte tijden naar elkaar om te zien. Misschien niet precies op de traditionele manier, maar we willen graag samen ondervinden hoe het wel kan.

HOE :
Door in buurten een “noaberschap” van een aantal adressen te starten. Het formeren van deze groepen kan doordat je dicht bij elkaar woont. Het zou mooi zijn als iedereen zich welkom kan weten in een noabergroep die gevormd gaat worden.
(Het is niet de bedoeling reeds bestaande groepen, bijv. kaartengroep of breicafé, noabergroep te noemen).

ZO ZOU HET KUNNEN BEGINNEN :

 • Een WhatsApp-groep starten. Dit maakt het makkelijk om elkaar ook tussendoor te benaderen, bijvoorbeeld bij ziekte, geboorte etc.
 • Adressen bij u in de buurt  kunt u opvragen bij Bert Bril (zie hieronder )
 • Als noabergroep af en toe een activiteit organiseren. Elke noabergroep bepaalt zelf welke, bijv. bij elkaar op de koffie, wandelen, gespreksavond, spelletjes, enz.
 • Hulp bieden, in welke vorm dan ook, wanneer dat nodig is.
 • Het zou prettig zijn als er vanuit de noabergroep één persoon is met wie de Pastorale Raad contact kan hebben.
 • Hulpvragen op pastoraal of diaconaal gebied kunnen aan de Pastorale Raad of het College van Diakenen worden doorgegeven (bijv. voorzitters).
 • Ook fijn te weten dat er heel veel bezoekwerk wordt gedaan door predikant, kerkelijk werker, ouderling, pastorale medewerkers en vrijwilligersdiensten. Dat gaat gewoon door!
 • Iedereen  die bezoek wenst of nodig heeft kan melden dit aan de predikant, kerkelijk werker (zie achterkant Binding) of de voorzitter van de Pastorale Raad, Bert Bril: bertbril@home.nl, tel 0620218141

Voor eventuele vragen kan je terecht bij:
Cobi van Doorn, 06 49880162, cobivandoorn@ziggo.nl
Bert Bril, 06 20218141, bertbril@home.nl