Pastoraat

Voorzitter: Bert Bril tel. 0620218141
Mailadres: bertbril@home.nl
Predikant: ds. Hans Wachtmeester tel 074 2567301
Kerkelijk werker ouderen: Margriet v.d. Meulen tel 06 15015911
Contactpersonen:

  • zieken: Jessica Noltus tel 0618183611
  • ouderen: Anneke Travaille tel 074 2772475, Hilda Meijer tel. 074 2914331
  • rouw: Marjan Stoevelaar tel 06 38655804

De Pastorale Raad heeft enkele grondprincipes geformuleerd en op grond daarvan de structuur opgezet.
GRONDPRINCIPES PASTORAAT:

  • Je gehoord weten, je veiligheid bieden
  • je ziet de ander ook als kind van God
  • ontmoeting met elkaar en de Ander en in de ander de Ander ook ontdekken.
  • de ene keer aandacht geven, de andere keer ook iets brengen.
  • mogelijkheid bieden in te gaan op geloofs- en/of levensvragen.

Ik ben er voor jou…..!

Het lijkt zo’n gewoon zinnetje. Toch draait het daarom in het pastoraat : Omzien naar elkaar, er voor elkaar willen zijn.

In deze bijzondere tijd gebeuren er gelukkig heel veel goede dingen binnen onze gemeente in het omzien naar elkaar. Er worden volop kaartjes gestuurd en wekelijks zijn er talloze vrijwilligers en gemeenteleden die de telefoon pakken. Er wordt een bloemetje gebracht en zo hier en daar toch een bezoekje. Al is dit laatste helaas beperkt in verband met corona

Toch zijn er ook mensen die ondanks alle inspanningen niet in beeld zijn. Het gaat om mensen die zich nu niet gezien voelen en graag eens een bezoekje of telefoontje zouden willen krijgen, van een ander gemeentelid, ouderling of kerkelijke werker/predikant.
We trekken het ons aan dat er mensen zijn die zich door de kerk vergeten voelen en vragen ons af hoe we dit kunnen voorkomen. Allereerst is het van belang om ons ervan bewust te zijn dat we in een tijd leven met veel minder mankracht als vroeger. Dit besef kan u en ons helpen om anders tegen pastoraat in de huidige tijd aan te gaan kijken. En om minder aan vaste denkbeelden, die ons niet helpen, te blijven hechten. Wat was er dan zo fijn vroeger, wat nu nauwelijks meer kan?

Vroeger had vrijwel elke ouderling een kaartenbaak met namen en vaak ook contactpersonen die een goed overzicht hadden binnen de wijken. Ook de pastores brachten alle gemeenteleden en vooral gemeenteleden op hoge leeftijd een bezoek.
Maar, hoe graag we het ook zouden willen: onze pastores en ouderlingen kunnen simpelweg niet iedereen zomaar bezoeken. Er zijn te veel adressen. Veel mensen voelen de pijn hiervan. Maar steeds meer gemeenteleden weten ook met deze verandering om te gaan. Ze snappen dat het geen onwil is en pakken zelf de telefoon. Er zal altijd tijd vrij gemaakt worden om naar hun verhaal te luisteren.

In de huidige tijd is het belang van onderling pastoraat groot: omzien naar elkaar, is waar het in de gemeente van Christus allereerst om gaat: ik ben er voor jou! Daarnaast is dit onderlinge contact van groot belang om te signaleren waar bezoek van een ouderling of kerkelijk werker/ predikant nodig kan zijn. Daarom willen we u als gemeentelid vragen namen door te blijven geven van mensen die extra pastorale steun op prijs zouden stellen.

Laten we er op deze manier in de huidige tijd, samen voor zorgen dat er zo weinig mogelijk mensen vergeten worden

namens de Pastorale Raad,

Margriet v.d. Meulen, Bert Bril