Vanuit de diaconie

Veertigdagentijd 2022. Op weg naar Pasen 40, dagen van bezinning in woord en daad. Diaconale invulling.

De diaconale invulling van de veertigdagentijd begint al bijna een traditie te worden. Hopelijk doet u ook dit jaar weer van harte mee. Om zich voor te bereiden op zijn opdracht vastte Jezus 40 dagen in de woestijn. In die veertig dagen maakte Jezus een keuze voor een niet vanzelfsprekende weg. In navolging van Hem bezinnen wij ons in de weken voor Pasen op onze levensweg. Vanuit de diaconie willen we in deze veertig dagen stilstaan bij en ons inzetten voor enkele diaconale projecten, met de acht werken van barmhartigheid als uitgangspunt. Voor een deel doen we dit samen met onze kinderen en jongeren.

1e week: 2-6 maart: Hongerigen voeden.

Eerste zondag van de maand kunt u levensmiddelen meenemen voor de voedselbank. In de kerk staan hiervoor bestemde kratten waar u uw levensmiddelen in kunt doen.

2e week: 7 -13 maart: Zieken verzorgen.

Deze week staan de zieken centraal en de Bijbelse oproep om de zieken te verzorgen. De kinderen en jongeren uit onze gemeente zullen bloemen brengen bij zieken. Graag horen we hiervoor namen van zieken, zie oproep elders in Binding. Ook gaan we deze week op dinsdagmiddag 8 maart patiënten van enkele revalidatieafdelingen in het Borsthuis bezoeken. Twee jaar geleden heeft de kaartgroep hiervoor al mooie kaarten gemaakt die vanwege covid zijn blijven liggen. Nu willen we deze alsnog gaan brengen. We worden om 15.00 uur ontvangen door geestelijk verzorger Egbertina Tessemaker, zij zal ons introduceren op de verschillende afdelingen zodat er ruimte is om bewoners ook even te spreken. Het is de bedoeling dat er twee personen per afdeling de kaarten gaan brengen( coronaproof). In totaal zijn hiervoor ongeveer 10 bezoekers nodig.

Wilt u hieraan meedoen, meld u aan bij:

Corrie van Egmond cvanegmond@pkn-hengelo.nl tel. 074 7858213

Leontine van der Sluys Veer la_weima@hotmail.com tel. 06-54785556

3e week: 14 -20 maart: Gevangenen bezoeken/vreemdelingen huisvesten.

In deze week zal er extra aandacht zijn voor de bewoners van het COA. Er zijn inmiddels ruim 30 buddy’s actief( waarvan een aantal uit onze gemeente!). Zij hebben wekelijks contact met een bewoner uit het asielzoekerscentrum. Het zou fijn zijn wanneer u een kaart wilt schrijven aan deze 30 bewoners. Stuur uw kaart met niet teveel woorden erop (taal is vaak nog lastig,maar de buddy kan helpen vertalen) VOOR woensdag 16 maart naar de Waterstaatskerk Deldenerstraat 18 7551 AG Hengelo o.v.v. 40dagenproject. (of doe ze in de brievenbus van de kerk, deze is bij het hek naast de kerk.) Dan zorgen wij dat de kaarten bij de betreffende asielzoekers gebracht worden.

12 maart is er in de Thaborkerk een viooltjesmarkt waarvan de opbrengst is voor het buddyproject(asielzoekers) en voor All4free(minima). Ook in de Waterstaatskerk zal er een afhaalpunt zijn waar u tevens koffie kunt drinken met opbrengst voor het goede doel!

Voor een verslag van veertigdagentijd 2021: lees meer