Binding

Binding is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Hengelo. Het verschijnt 12 keer per jaar. Het bevat nieuws van de centrale organen en uit de wijken. Verder wordt u geïnformeerd over initiatieven van gemeenten in de regio en landelijke organisaties. Aan- en afmelden voor een abonnement op Binding gaat via het Kerkelijk Bureau, zie “Contact”.

Kopij voor Binding kan worden aangeleverd via een email naar: binding@pkn-hengelo.nl
Kopij kan ook worden aangeleverd op het Kerkelijk Bureau of op de redactieadressen.

Contact voor verspreiding:

fam. A. Wind, Bellinckhof 25, 7556 NL Hengelo, tel. 074 – 2436036

Contact voor advertenties:

dhr. J. van der Vaart, Hans Vonkstraat 95, 7558 BN Hengelo; tel.: 074 – 2503894, e-mail: jvandervaart@home.nl


U kunt zich abonneren op een digitale versie van Binding via uw email adres.
Voor het lezen van PDF-bestanden heeft u een PDF Reader nodig zoals Adobe Reader, welke u gratis kunt downloaden.

Aanmelden of afmelden:

Aanmelden
Afmelden


Kopij inlever- en verschijningsrooster 2020

Uitgave 2020
Inleveren kopij woensdag
Aflevering door drukker donderdag
Verschijningsdatum zaterdag
jan
8 jan
23 jan
25 jan
feb
5 feb
20 feb
22 feb
maart
4 maart
19 maart
21 maart
april
1 april
16 april
18 april
mei
29 april
14 mei
16 mei
juni
27 mei
11 juni
13 juni
juli/aug
24 juni
9 juli
11 juli
sept
19 aug
3 sept
5 sept
okt
23 sept
8 okt
10 okt
nov
28 okt
12 nov
14 nov
dec
25 nov
10 dec
12 dec
jan 2021
6 jan
21 jan
23 jan