Binding

Binding is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Hengelo. Het verschijnt 12 keer per jaar. Het bevat nieuws van de centrale organen en uit de wijken. Verder wordt u geïnformeerd over initiatieven van gemeenten in de regio en landelijke organisaties. Aan- en afmelden voor een abonnement op Binding gaat via het Kerkelijk Bureau, zie “Contact”.

Kopij voor Binding kan worden aangeleverd via een email naar: binding@pkn-hengelo.nl
Kopij kan ook worden aangeleverd op het Kerkelijk Bureau of op de redactieadressen.

Contact voor verspreiding: fam. A. Wind, Bellinckhof 25, 7556 NL Hengelo, tel. 243.60.36
Contact voor advertenties: dhr. J. van der Vaart, Reggestraat 19, 7555 KK Hengelo; tel.: 074 – 250.38.94, e-mail: jvandervaart@home.nl


U kunt zich abonneren op een digitale versie van Binding via uw email adres.
Voor het lezen van PDF-bestanden heeft u een PDF Reader nodig zoals Adobe Reader, welke u gratis kunt downloaden.

Aanmelden of afmelden:

Aanmelden
Afmelden


Kopij inlever- en verschijningsrooster 2019

Uitgave 2019 Inleveren kopij woensdag Aflevering door drukker donderdag Verschijningsdatum zaterdag
       
jan. 09-jan 24-jan 26-jan
feb. 06-feb 21-feb 23-feb
maart 06-mrt 21-mrt 23-mrt
april 10-apr 25-apr 27-apr
mei 08-mei 23-mei 25-mei
juni 12-jun 27-jun 29-jun
juli 10-jul 25-jul 27-jul
sept. 28-aug 12-sep 14-sep
okt. 25-sep 10-okt 12-okt
nov. 23-okt 07-nov 09-nov
dec. 27-nov 12-dec 14-dec
jan. 2020 08-jan-2020 23-jan-2020 25-jan-2020