Open azc dag: zaterdag 23 september van 13.00-16.00 uur


Heeft u altijd al eens een kijkje willen nemen binnen de muren van een asielzoekerscentrum?

Bent u benieuwd hoe de leefomgeving van een vluchteling er in Hengelo uitziet en vooral wilt u zich laten verrassen door de vele verschillende kwaliteiten die deze bewoners bezitten?
Dan heeft u nu de kans:

Kom  langs op de burendag/opendag van het AZC Havezatenlaan 2, Hengelo

U bent  daar van harte welkom om bewoners te ontmoeten en  de ruimtes te bekijken , ook het buddyproject  is aanwezig  om info te geven.

Op de Open azc dag openen veel azc’s hun deuren om bewoners te ontmoeten. Een mooie gelegenheid om een indruk te krijgen van het dagelijks leven in een azc. Er worden rondleidingen, workshops en kinderactiviteiten georganiseerd. De Open azc dag is op Nationale Burendag. Daarmee willen zij benadrukken dat asielzoekers buren van iedereen zijn!

Van harte aanbevolen,

Corrie van Egmond.

Zaterdag 2 september: Huifkarrentocht kinderen en ouders AZC

Ieder jaar collecteren we in de wsk voor een zomeractiviteit voor de kinderen in het AZC. Dit jaar is het een huifkarrentocht geworden voor jong en oud. De middag was een groot succes , ieder heeft er zeer van genoten. Hans Voordijk was namens onze diaconie mee en maakte foto’s.

In de volgende binding leest  en ziet u hier mee over.

Dank alle gevers, zonder uw gift hadden we dit niet kunnen realiseren!