Nieuwjaarsbijeenkomst senioren WSK

De vrijwilligersdienst WSK nodigt u uit om elkaar een gelukkig en gezond nieuwjaar te wensen op donderdag 11 januari 2024 om 14.30 uur in de Waterstaatskerk. Wij zorgen voor een hapje en drankje.

Wij weten graag van tevoren hoeveel mensen wij kunnen verwachten op deze gezellige middag. Inschrijvingslijsten liggen op de bar in de foyer ook kunt u zich aanmelden bij Arina of Riet.

Heeft u vervoer nodig geef dat gerust aan.

U kunt zich aanmelden tot 4 januari 2024 bij:
Ariana Vellinga, telefoon 06 – 49 65 08 48 of per email arinavellinga@xs4all.nl en bij Riet Muijen, telefoon 074 – 24 24 526, email riet.muijen@gmail.com.

Hartelijke groet, namens de vrijwilligersdienst WSK

Riet Muijen, secretaris

.

21-12-2023