Nieuws van de cantorij

Stadscantorij Hengelo is op dringend zoek naar goede zangers. We zoeken vooral tenoren en bassen, maar sopranen en alten zijn ook van harte welkom! 
Wij zingen vooral 4-stemmige kerkmuziek. Zing je graag, doe dan met ons mee! Wij zorgen voor bladmuziek en mp3’s om mee te oefenen.

Na de zomervakantie beginnen we weer op 12 september. We gaan dan repertoire instuderen voor de Gedachteniszondag op 24 november. 

We repeteren iedere donderdagavond van 19:30 tot 21:00 uur in de Waterstaatskerk. Na afloop is er koffie of thee.
Info en aanmelden: mieke.schotanus@waterstaatskerk-hengelo.nl 

Alvast dank. Hartelijke groet,

Els Cozijnsen, dirigente.