Beleven

WSK_avond

Positieve ervaring wil je meemaken en ondervinden. Dat stelt je open en geeft je ruimte in jouw doen en laten. Die ruimte biedt de Waterstaatskerk. Of je nu komt voor een kerkdienst, een concert, koorzang of iets anders. Je kunt het er allemaal intens beleven. Zo ga je nooit met lege handen naar huis.